Ytterligare skatter och avgifter kan tillkomma.

Kanalöarna:

x