Ytterligare skatter och avgifter kan tillkomma.

Bahamas:

x