Tips & Verktyg

Hitta allt du behöver för att hantera din semesterbostad lätt & effektivt

Vår översättningstjänst

Din internationella annons kommer att få större framgång när den är översatt till det lokala språket. Vår kostnadsfria översättningstjänst tar hand om det mesta åt dig.

Gratis översättning innehåller

  • Annonsens rubrik
  • Beskrivning av semesterbostaden
  • Beskrivning av läget
  • Hyrespriser och perioder

Tips för att förbättra kvaliteten av din gratisöversättning

Den kostnadsfria översättningen genomförs av en maskin och inte en människa, vilket betyder att fel ibland kan uppstå. Det finns vissa saker som man kan tänka på när man skriver sin text på svenska för att undvika missförstånd och underlätta det för den maskinella översättningen:

  • Undvik stavfel och grammatiska fel
  • Lämna ett mellanrum mellan meningar för att undvika långa textremsor
  • Undvik slang och talspråk
  • Undvik förkortningar och akronymer
  • Använd alltid versaler i början av egennamn som namn på personer och platser
  • Undvik onödigt långa meningar