Riktlinjer för husägare och fastighetsförvaltare beträffande användning av meddelanden om rabatter eller andra besparingar

Om du inkluderar ett meddelande om rabatt eller besparing eller annat meddelande om förmånserbjudande i ”fritexten” i din annons, är det ditt ansvar att säkerställa att dessa meddelanden uppfyller alla tillämpliga lagar, inbegripet konsumentskydds- och marknadsföringslagar. Särskilt bör du beakta följande allmänna riktlinjer:

  1. Alla meddelanden om rabatter eller andra besparingar som du anger i ”fritexten” får inte vara vilseledande och de måste alltid vara korrekta, lätta att förstå, otvetydiga och avse en verklig rabatt.

  2. Alla rabatter eller besparingar som meddelas till resenärer i din annons måste göras tillgängliga för resenärer som bokar bostaden i fråga.

  3. Om ett rabatterat pris annonseras men endast är tillgängligt vissa bokningsdatum eller är föremål för andra villkor, såsom vistelsens längd, måste meddelandet göra det mycket tydligt.

  4. Alla meddelanden om rabatter eller besparingar ska baseras på ett referenspris utan rabatt, som är det standardpris till vilket bostaden annars skulle kunna bokas. Detta betyder att bostaden ska ha marknadsförts till referenspriset i fråga, under en period som är tillräckligt lång enligt lag. Till exempel ska du inte marknadsföra ett lågsäsongspris (exempelvis för en bokning i februari) för en bostad vid stranden som en rabatt jämfört med sommarens högsäsongspris för bostaden i fråga (exempelvis för augusti). Detta eftersom det är osannolikt att augustipriset skulle tillämpas på bokningar under lågsäsongen för bostaden i fråga, i februari.

  5. Uppgifter om vad standardpriset syftar på ska tillhandahållas resenärerna (exempelvis “standardpriset är det pris som gäller generellt för denna bostad under denna tid på året”). Förklaringen ska tillhandahållas på ett framträdande sätt i ”fritexten.”

  6. Om du marknadsför ett tidsbegränsat rabatterbjudande (exempelvis ”rea under 72 timmar” eller ”ny bostad - rabatt”), ska rabatten för din bostad endast vara tillgänglig under den tidsperioden. Därefter ska priset återgå till det standardpris som du har angett för bostaden under en skälig tidsperiod efter rabatterbjudandet gått ut.

Vänligen notera att ovanstående endast är avsett att ge dig allmänna riktlinjer beträffande dina rättsliga skyldigheter och utgör inte juridisk rådgivning. Det är och förblir ditt ansvar att säkerställa att alla aspekter i dina annonser (inbegripet, men inte begränsat till prissättning, rabatter och meddelanden om besparingar) uppfyller alla tillämpliga lagar, inkluderat konsumentskydd och marknadsföringslagar.

Vänligen notera att du, i enlighet med gällande avtalsvillkor, kan bli skadeståndsansvarig gentemot HomeAway för att täcka eventuella böter, skadestånd, kostnader, förluster, ersättningsansvar, avgifter, sanktioner och kostnader som åsamkas HomeAway till följd av eventuella brott mot tillämpliga lagar, förordningar eller bestämmelser beträffande eventuella meddelanden om rabatter eller besparingar, andra marknadsföringsmeddelanden och/eller meddelanden om referenspriser som du visar i dina annonser på plattformen HomeAway.

I enlighet med villkoren förbehåller sig HomeAway rätten att stänga av eller ta bort alla annonser som har varit föremål för meddelanden om att annonsen kan vara i strid med dessa riktlinjer och/eller tillämpliga lagar, förordningar eller bestämmelser beträffande meddelanden om rabatter eller besparingar, andra marknadsföringsmeddelanden och/eller meddelanden om referenspriser i dina annonser.

check