Villkor för användande | Fastighetsägare & Fastighetsförvaltare


Senast uppdaterad: 10 juni 2016

PDF Download


1. Introduktion


(1) 1.1 HomeAway (enligt definitionen nedan) är ett dotterbolag till Expedia, Inc. (”Expedia”) i USA. HomeAway Group (enligt definitionen nedan) tillhandahåller en internetplattform och diverse verktyg, tjänster och funktioner som gör det möjligt för semesterbostadsägare att lista semesterbostäder och för resande att boka semesterbostäder (gemensamt: ”tjänsterna”).  Tjänsterna tillhandahålls via landsspecifika webbadresser, inklusive, i Sverige, www.homeaway.se, samt även via mobilapplikationer (för mobiltelefoner, surfplattor och andra enheter eller gränssnitt) (gemensamt: ”webbplatsen”). HomeAways verksamhet i Europa drivs av HomeAway Sarl, 105 rue de Lyon, 1203 Genève, Schweiz.  I definitionssyfte i dessa villkor (men inte för andra ändamål), använder vi begreppet ”HomeAway Group” med syftning på Expedia, Inc. samt anknutna bolag och dotterbolag, inklusive HomeAway.

1.2 Dessa villkor (”Villkor för ägare”), tillsammans med integritetspolicyn, reglerar förhållandet mellan HomeAway och alla som kommer åt eller använder webbplatsen för att erbjuda eller annonsera en semesterbostad för uthyrning, inklusive semesterbostadsägare, hyrestagare och semesterbostadsförvaltare, (gemensamt: ”Ägare” eller ”du/dig”).

1.3 Villkoren för ägare utgör ett lagligt bindande avtal mellan HomeAway Deutschland GmbH, Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt am Main, Tyskland (”HomeAway” ”vi” ”vår/a” ”oss”) och ägaren.  Genom att använda eller komma åt HomeAways plattformar eller system i din egenskap av ägare, godkänner du Villkoren för ägare. Observera att Villkoren för ägare samt vår Integritetspolicy gäller för alla ägare. Om du inte samtycker fullständigt till Villkoren för ägare är du inte auktoriserad att komma åt eller på annat sätt använda webbplatsen.

(1.4) Om ägaren är ett företag, partnerskap eller någon annan enhet utfäster en person som använder denna webbplats, och/eller samtycker till Villkoren för ägare, på den ägarens vägnar att hen har auktoritet att binda enheten till dessa Villkor för ägare.

(1.5) HomeAway auktoriserar inte någon att registrera sig på denna webbplats såvida de inte kan ingå lagligt bindande avtal.

(1.6) HomeAway kan ändra Villkoren för ägare när som helst genom att lägga upp en uppdaterad version på denna webbsida.  Besök den här sidan regelbundet för att läsa den aktuella versionen av Villkoren för ägare, då de har bindande verkan på dig.

Om en ägare bryter mot Villkoren för ägare kan det leda till att deras åtkomst och användande av webbplatsen hävs och att deras semesterbostadsannonser avlägsnas från webbplatsen efter HomeAways eget gottfinnande.

2. Webbplatsen är enbart ett forum

(1) Denna webbplats är ett forum som gör det möjligt för ägare att annonsera en eller flera semesterbostäder (enskild benämning: ”semesterbostad”) för uthyrning med flera olika prisformat till potentiella hyresgäster (enskild benämning: en ”resenär” och gemensam benämning tillsammans med en ägare: ”användare”).  Vi kan även erbjuda onlinebokning och andra verktyg och tjänster som gör det möjligt för ägare och resenärer att kommunicera med varandra och ingå avtal eller genomföra andra transaktioner.

(2) Webbplatsen tillhandahåller ett forum där användare kan interagera, och HomeAway är inte, och blir inte, part till något avtalsförhållande mellan resenären och ägaren, och medlar inte eventuella tvister som kan uppstå mellan resenären och ägaren. Detta gäller även om bokning av en semesterbostad eller användning av andra verktyg, tjänster eller produkter sker via webbplatsen, då HomeAway inte är part till något hyresavtal eller annat avtal mellan resenärer och ägare.

3. Semesterbostadsannonser

Ägare kan komma överens med HomeAway om att lägga upp en betalannons för en specifik semesterbostad på webbplatsen (enskild benämning: en ”annons”).   En ägare kan välja att utannonsera en semesterbostad på webbplatsen genom en årlig prenumeration eller genom att betala per bokning.

Enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har konsumenter under vissa förutsättningar rätt till ångerrätt. Genom att skapa ett användarkonto och acceptera dessa Villkor för ägare samtycker ägaren uttryckligen till att omedelbart få tillgång till tjänsten via användarkontot. Eftersom ägaren direkt kan ta del av tjänsten medför detta att ägaren saknar ångerrätt enligt nämnda lag, vilket ägaren godkänner genom att lägga upp en betalannons. För det fall ägaren har påbörjat men inte slutfört skapandet av en annons eller om annonsen av något annat skäl inte visas på webbplatsen har ägaren dock möjlighet att göra en återbetalningsbegäran för prövning av HomeAway enligt punkten 3.1 (6) nedan.   

3.1 Årlig prenumeration

(1) För att kunna köpa en årlig prenumeration måste ägaren göra en beställning via beställningsformuläret på webbplatsen och betala HomeAway avgifterna för den relevanta annonsen (”annonsavgifter”). Priset på en årlig prenumeration anges på listan över aktuella priser på webbplatsen och varierar beroende på vilken typ av prenumeration som väljs av ägaren.  Genom att lämna in ett beställningsformulär utfäster ägaren att alla uppgifter som tillhandahålls till HomeAway är korrekta och uppfyller Villkoren för ägare.

(2) Annonser som säljs av HomeAway löper hela avtalstiden i enlighet med vad ägaren indikerar på det relevanta beställningsformuläret. Avtalstiden börjar på det datum då ägaren betalar hela eller en del av (såsom tillämpligt) annonsavgiften (”inköpsdatum”) och upphör sista dagen inom den löptid som ägaren har valt (”annonsens löptid”), såvida den inte förnyas på det sätt som beskrivs i punkt (6) nedan. Om köpdatum för en årlig löptid exempelvis är 1 juli skulle annonsen upphöra den 30 juni följande år (såvida den inte förnyas enligt nedan).

(3) Observera att löptiden för alla annonser som betalas med kreditkort förnyas automatiskt och kontinuerligt för samma löptid som den ursprungliga löptiden (eller i tolv månader, om den ursprungliga löptiden var över tolv månader) (enskild benämning: ”förnyad löptid”). Eventuella särskilda rabatter som tillämpas på den ursprungliga löptiden gäller inte för den förnyade löptiden. Automatisk förlängning av en löptid kan inaktiveras när som helst innan den ursprungliga löptiden eller den då gällande förnyade löptiden upphör, via länken för att ”inaktivera automatisk förlängning” eller genom att underrätta HomeAway via kontaktformuläret. För att undvika missförstånd ska sägas att sådan inaktivering endast träder i kraft i slutet av den ursprungliga eller förnyade löptiden under vilken inaktiveringen sker.

(4) Betalningar till HomeAway kan göras via autogiro, banköverföring, betalkort eller annan metod som har auktoriserats i förväg av HomeAway. Förnotifieringsperioden för SEPA-autogirobetalning är förkortad till 1 dag. Alla bankavgifter och andra avgifter relaterade till en betalning ska bäras av ägaren.

(5) Observera att ägare som är kvalificerade semesterbostadsförvaltare kan ansöka hos HomeAway om att få delta i ett separat annonsavtal för semesterbostadsförvaltare.

(6) Om en ägare köper en annons men inte slutför skapandet av annonsen eller om annonsen av något annat skäl inte visas på webbplatsen kommer återbetalningsbegäran för annonsavgifter att övervägas av HomeAway, men blir endast tillgängliga om ägaren ansöker om dem genom att kontakta HomeAway via kontaktformuläret under de första tre (3) månaderna efter det relevanta köpdatumet (de ”första 3 månaderna“) samt under förutsättning att: (i) den relevanta annonsen inte har visats på webbplatsen under de första 3 månaderna; och (ii) det faktum att annonsen inte visas på webbplatsen under de första 3 månaderna inte orsakas av att ägaren underlåter att vidta de åtgärder som HomeAway kan kräva i förhållande till slutförandet av annonsen.

(7) Om ingen sådan återbetalning begärs eller beviljas, men den relevanta annonsen är slutförd och visas på webbplatsen efter utgången av de första 3 månaderna, har HomeAway rätt att efter eget gottfinnande tillåta att löptiden förlängs tills femton (15) månader efter köpdatum för annonsen ifråga.

(8) Annonsavgifterna är ej återbetalningsbara i händelse av att ägaren säger upp avtalet eller önskar ta bort en annons före slutet på löptiden för den prenumeration som valdes ursprungligen.

(9) HomeAway förbehåller sig rätten att neka en annons som verkar, efter HomeAways eget gottfinnande, överträda, eller förknippas med överträdelse mot, något av villkoren i dessa Villkor för ägare.

3.3  Annonser med debitering per bokning

(1) Ägare kan välja att utannonsera sina semesterbostäder via en prenumerationstyp med debitering per bokning, vilket gör det möjligt att annonsera utan att behöva betala i förväg och istället debiteras en provision som är en procentdel av grundhyran som betalas av en resenär på varje bokning som sker via webbplatsen, i enlighet med vad som beskrivs i prenumerationsproceduren (”provisionen”). HomeAway förbehåller sig rätten att ändra den tillämpliga provisionen, i vilket fall ägaren ska meddelas beträffande ändringarna 30 dagar innan den nya provisionen tillämpas. Den nya provisionssatsen betraktas vara godkänd om ägaren inte tar bort sin annons innan den nya provisionen tillämpas.

(2) Beräkningen av provisionen kommer att inkludera tillämpliga avgifter för betalningshantering relaterade till onlinebetalning, men ska inte tillkomma på belopp som debiteras för moms och eventuella andra produkter eller tjänster som köps av resenären och debiteras av HomeAway, exempelvis försäkringsprodukter. Det är ägarens ansvar att räkna ut hur de olika beloppen som resenärerna debiteras ska fördelas.

(3) Onlinebokning och betalning krävs för alla annonser med debitering per bokning. Ägaren åtar sig vidare att hantera förfrågningar och bokningsbetalningar via HomeAways plattform och verktyg. Användning av externa verktyg och betalningar som inte behandlas via HomeAways plattform är strängeligen förbjudna.

(4) Behandling av beloppen som betalas av resenärerna, minus HomeAways provision, hanteras av HomeAways tredjepartsleverantör, Yapstone International Limited, och utförs 24 timmar efter det incheckningsdatum som ursprungligen bokades av resenären. Ägaren godkänner och accepterar att HomeAway inte är inblandat i betalningsprocessen och inte har något ansvar med avseende på korrekt betalning av bokningen.

(5) Ägaren åtar sig att tillhandahålla uteslutande korrekta och aktuella uppgifter i varje annons (inklusive beskrivning, priser och avbokningspolicy) och ska inte påtvinga resenären andra omständigheter än de som beskrivs i annonsen. Underlåtelse att uppfylla skyldigheterna i dessa villkor kan resultera i att ägaren utesluts permanent från webbplatsen och anknutna webbplatser.

(6) Ägaren ska välja en avbokningspolicy bland de som föreslås av HomeAway. Den valda avbokningspolicyn kan ändras av ägaren när som helst och ska vara tillämplig för alla annonser. Ingen provision ska debiteras i händelse av avbokning ifall den tillämpliga policyn tillåter fullständig återbetalning, utan ska debiteras på eventuella belopp som hålls inne enligt villkoren i den tillämpliga policyn.

(7) Annonser som publiceras enligt prenumerationstypen med debitering per bokning kan visas på andra webbplatser anknutna till HomeAway samt på webbplatser tillhörande företag med vilka HomeAway kan ha ingått distributionsavtal, i den utsträckning sådana webbplatser erbjuder onlinebetalning. Emellertid ställer HomeAway ingen garanti beträffande publicering utom på den webbplats där annonsören ursprungligen registrerade sin annons och inom gränsen för HomeAways rätt att publicera eller inte publicera en annons.

(8) Konvertering av en annons från årlig prenumerationsmodell till debitering per bokning är endast möjlig i slutet av abonnemangsperioden för varje annons. Konvertering från debitering per bokning till årlig prenumeration kan behandlas när som helst.

(9) Annonser som publiceras med debitering per bokning kommer att visas på webbplatsen på obestämd tid; emellertid förbehåller sig HomeAway rätten att avlägsna eller vägra publicera en annons när som helst efter eget gottfinnande. Annonsören kan även upphäva eller avlägsna sina annonser när som helst, via kontrollpanelen eller genom att kontakta kundtjänst.

4. Använda tjänsten

(1) Vid registreringen får ägaren en användarprofil med den information ägaren indikerar samt de semesterbostäder hen erbjuder (”kontrollpanelen”).


(2) Kontrollpanelen erbjuder olika funktioner avsedda att hjälpa ägare hantera sina semesterbostäder via webbplatsen; dessa funktioner och själva kontrollpanelen görs tillgängliga i befintligt skick och HomeAway gör inga utfästelser om att kontrollpanelen eller dess funktioner kommer att fungera på ett komplett eller felfritt sätt.

(3) Via kontrollpanelen kan ägaren registrera sig för ”onlinebetalnings”-tjänsten som gör det möjligt för resenärerna att göra betalningar till ägaren via en betalportal som tillhandahålls av vår tredjeparts betaltjänst, Yapstone International. Betaltjänsten online är föremål för Yapstones användarvillkor och ägaren godkänner att HomeAway inte har någon kontroll över eller något ansvar för Yapstones tjänster.   Ägaren kan även välja onlinebokningstjänsten som inkluderar inte bara onlinebetalningstjänsten (enligt beskrivning ovan), men även gör det möjligt för resenärer att boka en semesterbostad online.

(4) Via kontrollpanelen har ägaren tillgång till gästböcker samt resenärers recensioner av ägarens semesterbostäder.

(5) Gästboken tillhandahåller ägare med en funktion där ägare kan skicka in kommentarer som har lämnats av individer – oavsett om de har hyrt semesterbostaden via webbplatsen eller inte – som har bott i semesterbostaden (”gästbokskommentarer”). Gästbokskommentarer måste vara äkta kommentarer som görs av oberoende tredje parter som har bott på semesterbostaden i utbyte mot betalning: vi kan kräva av ägare att de bevisar att gästbokskommentarerna är äkta, som villkor för att vi ska inkludera dem på webbplatsen.

(6) Resenärer och ägare kan lägga upp recensioner på vår webbplats. Genom att lägga upp en recension överlåter personen som lägger upp recensionen till HomeAway Group en evig, världsomfattande, oåterkallelig, obegränsad, icke-exklusiv, royaltybefriad och fullständigt betald licens att använda, kopiera, licensiera, underlicensiera (genom flera steg), anpassa, distribuera, visa, visa upp offentligt, reproducera, överföra, modifiera, redigera och på annat sätt exploatera recensionen i samband med semesterbostaden och vår verksamhet eller någon av våra partners verksamhet. Resenärer kan även lägga upp sina egna recensioner av ägares semesterbostäder (”resenärers recensioner”) på webbplatsen. Ägaren får möjlighet att läsa resenärers recensioner och besvara dem (ett ”svar från ägare”). Mer information om resenärers recensioner och svar från ägare finns här. Ägare får även möjlighet att recensera resenärens vistelse (”ägares recensioner”). Ägaren garanterar uttryckligen att en recension som läggs upp på det sättet uppfyller våra riktlinjer beträffande innehåll. Ytterligare detaljer beträffande processen för ägares recensioner finns tillgängliga här. Vi förbehåller oss rätten (dock inte skyldigheten) att göra ägares recensioner tillgängliga för andra ägare som resenären kontaktar via vår webbplats. Ägaren får inte vidare röja, använda eller hänvisa till sådana ägares recensioner utan uttryckligt tillstånd från resenären att röja eller använda recensionen på det sättet. Observera att HomeAway verifierar inte och har realistiskt sett inte kapacitet att verifiera korrektheten eller någon annan aspekt av resenärers recensioner eller ägares recensioner. Ägares recensioner får inte användas till att utesluta eller diskriminera mot individer. Ägarens enda tillgängliga gottgörelse som svar på en resenärs recension, och HomeAways enda skyldighet vad gäller en resenärs recension, i händelse av att en ägare bestrider någon del av en resenärs recension, är att tillåta ägaren att lägga upp en ägares svar, och HomeAway frånsäger sig i övrigt allt eventuellt ansvar för en resenärs eller ägares recension.

(7) HomeAway kräver att alla gästbokskommentarer, resenärers recensioner, ägares svar, ägares recensioner och andra kommunikationer ska följa riktlinjerna beträffande innehåll och kan avvisa bidrag som HomeAway inte anser uppfyller kraven. I händelse av att någon gästbokskommentar, resenärs recension, ägares svar, ägares recension eller andra kommunikationer visas på webbplatsen men inte efterlever riktlinjerna beträffande innehåll, ska HomeAway utan att det påverkar andra eventuella tillgängliga rättsmedel vara berättigat att omedelbart avlägsna från webbplatsen de relevanta överträdande gästbokskommentarerna, resenärers recensioner, ägares svar, ägares recensioner eller andra kommunikationer.

(8)  Kommunikation mellan resenärer och ägare via webbplatsen ska inte inkludera e-postadresser eller telefonnummer.  Kommunikationer via webbplatsen (och eventuella verktyg som tillhandahålls på webbplatsen) finns tillgängliga för granskning av resenären och ägaren som är en part till kommunikationen samt för HomeAway Groups anställda och representanter. Observera att i enlighet med våra säkerhets- och kontobestämmelser kan vi ta bort eller redigera bort uppgifter från sådan kommunikation (exempelvis e-postadresser, telefonnummer eller annat innehåll som vi anser är otillbörligt eller som inte efterlever gällande lagar och bestämmelser). HomeAway kan då och då använda tredje parts e-postservrar för att skicka och spåra mottagning av e-postmeddelanden och analysera mönstret av e-postmeddelanden som skickas med tredje parts spårningssystem. HomeAways system sparar inte meddelanden för alltid, och det är möjligt att ett meddelande inte går att komma åt efter det har levererats.

Ägare bör skriva ut en kopia av viktiga meddelanden – exempelvis ett kvitto på betalning eller en bokningsbekräftelse.

(9) HomeAway har inget ansvar för, eller inblandning i, kommunikationen mellan ägaren och resenären. 

5. Annonsdetaljer och tjänster

(1) Fram till 11 juli 2016 erbjuder HomeAway 5 typer av prenumeration (Classic, Bronze, Silver, Gold och Platinum) beroende på önskad nivå av visibilitet. De olika typerna av prenumeration, priser och fördelar beskrivs på översiktssidan för prenumerationen. Efter den 11 juli 2016 kommer HomeAway att erbjuda en enda årlig prenumeration.


(2) I en standardannons visas en (1) semesterbostad. Om ägaren väljer ”Annons med flera enheter”, ska dessa flera enheter vara på samma fysiska adress som någon del av utannonseringen.

(3) I en standardannons kan det visas upp till tjugofyra (24) fotografier på en semesterbostad. En förkortad version visas på webbplatsen som en söksnutt, i form av en förhandsgranskning med en bild på semesterbostaden länkad till helsidesannonsen.
 
(4) Dessutom kan en söksammanfattning (med eller utan en bild på semesterbostaden) och en länk till helsidesannonsen (med eller utan maskinöversatt text) visas på webbplatserna som tillhör HomeAways partner (inklusive partner i andra länder) (gemensam benämning: ”HomeAway Partner”). Tillgängligheten av söksnuttar, samt inkludering av semesterbostadsfotografier i dem, på sådana HomeAway Partner-webbplatser är beroende av tillgängligheten hos den relevanta funktionen på webbplatserna. Ägaren bekräftar att dessa söksammanfattningssnuttar kan hamna mycket lågt i de relevanta webbplatsernas sökhierarki. Om ägaren önskar göra sådana söksammanfattningssnuttar mer framträdande är det nödvändigt för ägaren att köpa en internationell uppgradering, i enlighet med klausul 7 nedan.

(5) Söksnuttar om semesterbostäder söks och visas baserat på HomeAways sorteringsalgoritm.

(6) HomeAway har implementerat Google Translate-tjänsten på webbplatsen. Ägarna kan använda denna tjänst kostnadsfritt om de vill få sina annonser översatta. Ägaren bekräftar och accepterar att det är ett statiskt maskinöversättningssystem som ofta begår misstag. När översättningen har utförts måste ägaren granska översättningen och korrigera alla felaktigheter i den. HomeAway har inget ansvar för att översättningen är korrekt eller något annat med avseende på Google Translate-tjänsten.  Ägaren accepterar att Google Translate tillhandahålls i enlighet med Googles tjänstevillkor och att ägaren ska granska villkoren innan Google Translate används.
 
(7) HomeAway tillhandahåller möjligheten att länka annonser till Google Maps. För att göra det måste ägaren bekräfta att adressen som har angetts för den relevanta annonsen är korrekt på ägarens kontrollpanel och måste separat godkänna Googles relevanta villkor. Ägaren accepterar att Google Maps tillhandahålls i enlighet med Googles villkor och att HomeAway inte ansvarar för funktionen, korrektheten eller något annat med avseende på Google Maps.  Ägaren bekräftar och accepterar att Google Maps-tjänsten inte är felfri och ägaren säkerställer att semesterbostadens korrekta plats visas av Google Maps när denna tjänst används.

(8) HomeAway använder även Google Analytics för att samla in statistik beträffande webbplatsanvändning.  Ytterligare detaljer finns i integritetspolicyn och cookiepolicyn samt i Googles egen integritetspolicy.  Google kan aggregera data som samlas in från deras olika tjänster, inklusive Google Analytics, Google Translate, Google Maps och andra Google-tjänster, inklusive YouTube.  Ägaren accepterar att HomeAway Group inte har någon kontroll över Googles datainsamling.


(9) Ägaren kan aktivera en kostnadsfri sms-tjänst som underrättar ägaren beträffande eventuella inkommande förfrågningar om annonser från resenärer. Ägaren förstår och accepterar att sms inte är 100 % pålitligt och kan vara föremål för anslutnings- och blockeringsproblem som ligger utanför HomeAways kontroll.  Dessutom kan användning av sms, i synnerhet vid resa, resultera i ytterligare kostnader för ägare från telekom- och nätverksleverantörer vilket ägaren godkänner vid registreringen av sms-tjänster. Ägaren förstår och accepterar att sms-meddelanden kan bevakas och röjas i enlighet med webbplatsens integritetspolicy.

(10) Om ägaren har en egen webbplats där semesterbostäder eller semesterbostadsenheter kan hyras (en ”ägarwebbplats”), kan ägaren sätta länkar från varje annons till ägarwebbplatsen förutsatt att semesterbostäder som är tillgängliga genom annonser på webbplatsen alltid utgör minst 50 % av det totala antalet semesterbostäder/semesterbostadsenheter tillgängliga att hyra genom eller på, inklusive via annonser som läggs upp på eller webbplatser direkt eller indirekt länkade till, ägarwebbplatsen. Om HomeAway finner att villkoren i denna delklausul har överträtts, är HomeAway berättigat att omedelbart ta bort eventuell länk eller hänvisning till en ägarwebbplats från varje annons och underrätta ägaren via e-post om att detta har gjorts.

6.  Utseende i sökresultat

HomeAway kan inte garantera att din annons visas i en viss ordning i sökresultaten på webbplatsen. Sökordningen kommer att variera baserat på flera olika faktorer, såsom sökparametrar, köpt prenumerationsnivå, annonskvalitet, hur ofta en kalender uppdateras samt andra faktorer som HomeAway då och då kan betrakta som viktiga för användarupplevelsen. Annonsens utseende eller ordning i ett visst sökresultat kan också variera beroende på sökkriterierna som används av den specifika resenären. HomeAway förbehåller sig rätten att tillämpa diverse sökalgoritmer eller använda metoder för att optimera resultat för särskilda resenärers upplevelser och den totala marknadsplatsen. Annonser som läggs upp utan prenumeration, exempelvis debitering per bokning, kanske inte alltid visas i sökresultaten på en viss prenumerationsnivå eller överhuvudtaget. Annonser som distribueras på tredje parts webbplatser kan inte garanterat visas på sådan tredje parts webbplats i en viss ordning eller alls. Sökresultat och sökordning kan se annorlunda ut på HomeAways mobilapplikation än på webbplatsen. För att optimera sökupplevelsen för både medlemmar och resenärer förbehåller sig HomeAway rätten att ibland köra kortvariga tester som kan ändra hur vi visar sökresultat och prenumerationsnivåer.

7. Semesterbostadsförvaltare

(1) HomeAway kan ge särskilda villkor till ägare som har annonser med över 10 semesterbostäder (kallas för ”semesterbostadsförvaltare”). Du kan ansöka om sådana villkor genom att kontakta HomeAway via information om semesterbostadsförvaltare. Semesterbostadsförvaltares annonser är märkta med en särskild ikon på webbplatsens sökresultat för semesterbostäder.

(2) Om en semesterbostadsförvaltare har lagt upp och fortsätter att lägga upp minst 50 % av sina semesterbostäder på webbplatsen är de berättigade till att vara med i programmet ”Brand Boost”. Ägare som kvalificerar sig för Brand Boost erhåller sin egen semesterbostadsförvaltarprofil på webbplatsen. HomeAway kan kräva att semesterbostadsförvaltare bevisar sina kvalifikationer för Brand Boost, inklusive (utan begränsning) genom att visa att de uppfyller ovanstående kriterier för länkade ägarwebbplatser. Om HomeAway finner att villkoren i denna delklausul har överträtts, är HomeAway berättigat att omedelbart ta bort alla förmåner med Brand Boost från semesterbostadsförvaltaren och underrätta semesterbostadsförvaltaren via e-post om att detta har gjorts.

(3) Firmaprofilen är en delsida som erbjuds av HomeAway där en semesterbostadsförvaltare kan presentera sin semesterbostadsförvaltingsverksamhet. Sidan kan nås via en länk från varje annons som skapas av en semesterbostadsförvaltare som deltar i Brand Boost-programmet. Den visar alla semesterbostadsförvaltarens annonser som finns på webbplatsen.

8. Ytterligare betaltjänster

HomeAway gör tillgängliga och kan då och då lägga till eller ta bort ytterligare betaltjänster som ägare kan välja (”ytterligare betaltjänster”). För närvarande inkluderas följande ytterligare betaltjänster:

(1) Tjänsten ”Annons med flera enheter” gör det möjligt för en ägare av en viss semesterbostad med flera hyresenheter att erbjuda upp till fyra (4) ytterligare betalda annonser i en gemensam annons. Alla sådana enheter måste vara på samma adress och vara del av samma bostadsenhet.

(2) Tjänsten ”internationell uppgradering” innebär att ägarens annons även annonseras på relevanta webbplatser hos HomeAway Partner. Tjänsten visar erbjudanden för enskilda länder eller paketerbjudanden för alla länder i t.ex. Europa (Europa-paket), Storbritannien (Storbritannien-paket) eller globalt (Globalt paket) där HomeAway eller HomeAway Partner erbjuder tjänster.

(3) Om en ägare prenumererar på tjänsten ”rekommenderad annons” kommer semesterbostadsfotot som är länkat till sidan med fullständiga detaljer om semesterbostaden även att visas i den roterande listan ovanför sökresultaten. Observera att hur regelbundet en rekommenderad annons visas beror på antalet andra annonser som har köpt den här ytterligare tjänsten; ju större antal annonser, desto mindre regelbundet visas de.

(4) Istället för att göra en översättning genom Google Translate erbjuder HomeAway även möjligheten att få annonsen översatt av en professionell översättningsbyrå.

(5) Det finns mer information om ytterligare betaltjänster på webbplatsen. Varje ytterligare betaltjänst kan vara föremål för ytterligare villkor. Dessa villkor är tillgängliga för ägaren i samband med att ägaren samtycker till att ta den relevanta ytterligare betaltjänsten.


9. Uppsägning

Om HomeAway fastställer, eller en anklagelse görs, att:

 1. Annonser eller annat innehåll förknippat med en ägare innehåller något material som bryter mot riktlinjerna beträffande innehåll, lagen, gällande föreskrifter eller någon person eller enhets rättigheter;
 2. en ägare har lagt upp olämpligt material på, eller missbrukat, webbplatsen;
 3. en ägares annons- eller uthyrningsrutiner är oacceptabla eller orättvisa (exempelvis och utan begränsning, om en ägare dubbelbokar en semesterbostad för flera resenärer på samma datum, eller beter sig på ett sätt som betraktas vara orättvist eller otillbörligt inom branschen för uthyrning av semesterbostäder);
 4. ägaren begår ett väsentligt brott mot dessa Villkor för ägare (vilket ska inkludera, för att undvika missförstånd, eventuell överträdelse av klausul 11, ”Ägarens rättigheter och skyldigheter” eller klausul 12, ”Förbud”) eller eventuella andra skyldigheter gentemot HomeAway, någon HomeAway Partner eller resenär;
 5. en ägare har betett sig på ett förargelseväckande eller stötande sätt mot någon anställd eller representant hos HomeAway;
 6. en ägare använder falsk identitet;
 7. HomeAways system eller kommunikationsplattformar har på annat sätt missbrukats; eller
 8. något som liknar ovanstående har inträffat i förhållande till en HomeAway Partner,

då ska HomeAway vara berättigat, efter eget gottfinnande, att (i) upphäva, (ii) nedgradera eller (iii) säga upp antingen (a) alla annonser som påverkas eller (b) alla annonser förknippade med den ägaren (inklusive, för att undvika missförstånd, eventuella ytterligare betaltjänster relaterade till de annonserna) omedelbart och utan återbetalning av annonsavgifter eller andra avgifter som har betalats av ägaren.

Observera att HomeAway påtar sig ingen skyldighet att undersöka klagomål.


10. HomeAways rättigheter och skyldigheter

(1) HomeAway kan ändra, upphäva eller avbryta en funktion på webbplatsen när som helst, inklusive layouten och tillgängligheten hos en funktion på webbplatsen, databas eller innehåll utan föregående varning eller ansvar.

(2) HomeAway ska använda kommersiellt rimliga metoder för att säkerställa att avbildningar av semesterbostäder på webbplatsen är så sanningsenliga som möjligt i förhållande till de fotografier ägarna har lämnat in till HomeAway. Ägare godkänner emellertid att avvikelser från originalfoton kan inträffa vid avläsning av icke-digitala bilder och p.g.a. individuella bildskärmsinställningar.

(3) HomeAway förbehåller sig rätten att tillämpa diverse algoritmer eller använda andra metoder för att optimera sökresultaten för marknaden.

(4) HomeAway kan ibland utföra uppgraderingar av webbplatsen för att implementera tekniska utvecklingar. Därför behövs det ibland underhåll, vilket kan leda till begränsningar på webbplatsen. Där det är möjligt kommer HomeAway att försöka säkerställa att underhåll av webbplatsen som resulterar i den sortens begränsningar utförs vid en tidpunkt då de flesta resenärers användande påverkas så lite som möjligt.

(5) HomeAway kan utföra identitetskontroller och begära bevis för att fastställa att en semesterbostad och/eller en ägare och ägandeskap existerar. Om HomeAway – inklusive som följd av information som tillhandahålls av resenärer – misstänker att ägaren har uppgett falsk information, bekräftar ägaren att HomeAway är berättigat att utföra identitetskontroller av ägaren eller för att bevisa att en viss semesterbostad existerar; om ägaren ombeds att göra det samtycker ägaren till att omgående (och i alla fall inom sådan tidsram som HomeAway begär) tillhandahålla HomeAway sådant bevis på identitet eller bevis på att en semesterbostad existerar. Varje ägare bekräftar att underlåtelse att följa en sådan begäran utgör en överträdelse mot dessa Villkor för ägare.

(6) HomeAway efterlever villkoren i sin integritetspolicy. Ägaren ger HomeAway tillstånd att vidarebefordra ägarens kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer, till resenärer i samband med bokning av en semesterbostad.  Integritetspolicyn innehåller ytterligare detaljer. HomeAway kan, om det behövs (inklusive för att förhindra bedrägligt beteende från tredje part), ge en resenär en ägares telefonnummer. Ägaren godkänner att hen har läst webbplatsens integritetspolicy och cookiepolicy och samtycker till att uppgifter bearbetas på det sätt som beskrivs i dessa policyer.

(7) HomeAway förbehåller sig rätten att överföra dessa Villkor för ägare och att tilldela eller lägga ut några eller samtliga av dess rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor för ägare till en tredje part, men kommer inte att göra det på ett sätt som reducerar eventuella garantier som utfästs till ägaren enligt dessa Villkor för ägare.


11. Immaterialrätt

(1) HomeAway är enskild ägare av dess webbplats. Allt innehåll som visas på den här webbplatsen och webbplatsen i sig, skyddas av copyright- och databasrättigheter. Återgivning av webbplatsen, i sin helhet eller delvis, inklusive kopiering av text, bilder eller illustrationer, är förbjuden.

(2) Ägare har rätt att hämta ner, visa och skriva ut enskilda sidor på webbplatsen som bevis på deras avtal med HomeAway. Den relevanta filen eller utskriften måste tydligt visa texten ”© Copyright 2001 – nuvarande år HomeAway Deutschland GmbH - Med ensamrätt”.


12. Ägarens rättigheter och skyldigheter

(1) Ägaren ska tillhandahålla korrekta och sanningsenliga detaljer beträffande sin personliga identitet, sina betalningsuppgifter, semesterbostäder som erbjuds i annonserna och annan kommunikation via HomeAway Group-systemen.

(2) Ägaren garanterar att alla uppgifter som tillhandahålls HomeAway är korrekta och aktuella, inklusive, men inte begränsat till alla utfästelser beträffande en eventuell semesterbostad, dess bekvämligheter, plats, pris och dess tillgänglighet på ett specifikt datum eller specifika datum. Ägaren annonserar endast semesterbostäder som ägaren har rätt att hyra ut till resenärer och varje annons måste beröra en enskild och unikt identifierad semesterbostad.

(3) Ägaren påtar sig att säkerställa att uppgifterna i annonsen hålls korrekta och aktuella under hela tiden annonsen finns kvar på webbplatsen samt: (i) om en översättning tillhandahålls, att se till att den är noggrant och korrekt översatt, samt: (ii) att uppfylla kraven i riktlinjerna för annonser i utformningen av annonsen. Ägaren får inte lämna vilseledande detaljer beträffande ursprunget till någon information eller inkludera detaljer som kan dölja den verkliga källan för eventuell information.

(4) Ägaren påtar sig att säkerställa att kalendern för varje annons är korrekt och aktuell så att den återspeglar tillgängligheten hos den relevanta semesterbostaden när den bokas. Vid datumbaserad sökning filtreras annonser med kalendrar som är minst 60 dagar utanför datumintervallet bort från resultaten.

(5) Ägare ansvarar för att säkerställa att deras annonser inte strider mot lagen eller kränker någon person eller enhets rättigheter. Annonserna får inte innehålla falsk information, förolämpande språk, något ärekränkande eller förtalande eller något som kränker copyright- eller dataskyddslagen.

(6) Fotografier i en annons bör återge semesterbostaden som det huvudsakliga motivet i fotografiet och får inte inkludera barn eller vuxna om du saknar deras lagliga samtycke eller någon information som kränker tredje parts sekretessrättigheter, immateriella rättigheter eller andra rättigheter.

(7) Vi tolererar inte skräppost eller oombedda kommersiella elektroniska kommunikationer av något slag.  HomeAways system får inte användas på otillbörligt sätt, exempelvis genom att skicka oombedda kommersiella kommunikationer (skräppost) eller avslöja användares personliga uppgifter för tredje part, såvida du inte har uttryckligt tillstånd från användaren.  Du godkänner att du ska behandla andra användares personliga uppgifter med samma omsorg som du behandlar dina egna konfidentiella uppgifter (under alla omständigheter minst en skälig grad av omsorg), och du antar allt ansvar för felaktig användning, förlust eller obehörig överföring av sådan information.

(8) Vi kan ibland tillhandahålla eller underlätta tjänster till ägare för att skapa eller förbättra kvaliteten på deras semesterbostadsannonser.  Vi kan även ibland skapa nya eller på annat vis ändra de platsbeskrivningar eller geografiska beskrivningar vi använder för att identifiera semesterbostäder i respektive annonser och sökresultat.  Följaktligen kan vi ändra platsbeskrivningen eller den geografiska beskrivningen som är förknippad med en semesterbostadsannons.  Emellertid frånsäger vi oss allt ansvar att bekräfta korrektheten hos innehållet i semesterbostadsannonserna och korrektheten hos platsen. Ägarna är ensamt ansvariga för att säkerställa korrektheten av innehållet i annonser och platsbeskrivningar eller geografiska beskrivningar och godkänner att de omgående ska korrigera (eller kontakta oss för att korrigera) eventuella felaktigheter.  

(9) Om en annons bryter mot Villkoren för annonser förbehåller sig HomeAway rätten att avbryta, nedgradera eller upphäva den relevanta annonsen eller samtliga annonser förknippade med ägaren i enlighet med klausul 8 i dessa Villkor för ägare. 

(10) Ägare måste hålla sina kontoinloggningsuppgifter hemliga och inte dela dem med tredje part eller använda dem för att tillhandahålla delad åtkomst, exempelvis via ett nätverk. Ägare bör använda ett lösenord som är unikt för deras användning av webbplatsen – de får inte använda samma lösenord som det som används för en annan webbplats eller e-postkonto. HomeAway ber aldrig ägare att avslöja dessa uppgifter. Om ägarna kontaktas av en tredje part och ombeds uppge sina kontoinloggningsuppgifter ska de under inga omständigheter avslöja de uppgifterna, utan måste omedelbart underrätta HomeAway beträffande händelsen via HomeAway Hjälp. Om en ägare märker att deras konto används av en obehörig tredje part ska de omedelbart anmäla saken till HomeAway via HomeAway Hjälp och byta lösenord.

(11) Ingen annons får överföras till någon annan part. I händelse av försäljning eller förändring i förvaltning av en semesterbostad kommer HomeAway att tillhandahålla vägledning beträffande möjligheter för att skapa en ny annons.

(12) Ägaren ska ansvara för alla avgifter relaterade till semesterbostaden och annonserna och ska redovisa alla tillämpliga skatter (inklusive, i tillämpliga fall, moms) på betalningarna som tas emot.

(13) Om ägaren är momsregistrerad i ett land som ingår i EU måste ägaren tillhandahålla HomeAway det giltiga momsregistreringsnumret. Detta nummer måste valideras av VIES http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/. HomeAway kommer då att tillämpa omvänd betalningsskyldighet på ägaren, enligt artikel 196 av mervärdesskatts-direktivet 2006/112/EC, beträffande förfarandet för omvänd betalningsskyldighet.  Där artikel 196 är tillämplig kommer ägarens faktura inte att inkludera någon moms. Du kan behöva deklarera moms i din EU-medlemsstat. Ägaren ska tillhandahålla giltigt momsregistreringsnummer omedelbart, dock senast trettio (30) dagar efter registreringen. Om numret tillhandahålls senare än trettio (30) dagar kommer HomeAway inte att återbetala momsbeloppet. Omvänd betalningsskyldighet gäller inte när ägaren är baserad i Storbritannien, i vilket fall brittisk mervärdesskatt debiteras.


13. Förbud

(1) Ägaren får inte vare sig direkt eller indirekt:

 1. Med hänsyn till webbplatsen, dess innehåll och databaserna som utgör webbplatsen, i någon som helst form, vare sig genom att använda automatiska enheter eller manuella processer, exploatera, kopiera, distribuera, återskapa, redigera, översätta, göra allmänt tillgängliga eller dekompilera dessa;
 2. Övervaka innehållet på webbplatsen eller kommunikation med resenärer med hjälp av robotar, spindlar eller andra automatiska medel; dock med förbehåll att ett begränsat undantag från föregående begränsning tillhandahålls för internetsökmotorer för allmänt ändamål (detta inkluderar ej någon webbplats eller sökmotor eller annan tjänst som tillhandahåller semesterbostadsannonser eller någon delmängd av desamma eller vilkas verksamhet är att tillhandahålla tjänster för uthyrning av semesterbostäder eller andra tjänster som konkurrerar med webbplatsen eller HomeAway) och icke-kommersiella offentliga arkiv som använder verktyg för att samla in uppgifter uteslutande för ändamålet att visa hyperlänkar till webbplatsen, förutsatt att de gör detta från en stabil IP-adress eller mängd IP-adresser med användning av en enkelt identifierbar agent och uppfyller HomeAways robots.txt fil;
 3. Använda webbplatsen eller HomeAways plattform eller system för något annat syfte än vad som anges i dessa Villkor för ägare;
 4. Använda webbplatsen eller verktygen och tjänsterna på webbplatsen i syfte att boka eller bjuda ut en semesterbostad utom en semesterbostad med en giltig annons;
 5. Återge någon del av webbplatsen på en annan webbplats eller på annat sätt, med användning av någon enhet, inklusive, men inte begränsat till, användning av en ram eller kant runt webbplatsen eller någon annan inramningsteknik för att stänga in någon del eller aspekt av webbplatsen, eller spegla eller återskapa någon del av webbplatsen;
 6. Lägga upp eller skicka till webbplatsen något innehåll eller några program som på grund av storlek eller funktion kan skada HomeAways datorer eller nätverk;
 7. Inkludera innehåll på webbplatsen eller HomeAways plattform eller system som bryter mot någon tillämplig strafflag eller annan lag, eller som uppmuntrar till något sådant brott;
 8. Använda eller komma åt webbplatsen eller HomeAways plattform eller system på ett sätt som kan utsätta ett datorsystem eller nätverk för fara, inklusive genom att göra tillgängligt ett virus (där ”virus” inkluderar alla program som avsiktligt introduceras i ett system och som utför en värdelös och/eller destruktiv funktion, såsom att visa ett irriterande meddelande eller systematiskt skriva över informationen på en användares hårddisk);
 9. Lägga upp eller överföra information som på något sätt är falsk, bedräglig eller vilseledande, eller utföra någon handling som kan betraktas som ”nätfiske” (oavsett om det är primärt, sekundärt eller något annat) eller som skulle ge upphov till brottsrättsligt eller civilrättsligt ansvar;
 10. Lägga upp eller överföra något olagligt, hotfullt, skadligt, förtalande, oanständigt, obscent, oanständigt, anstötligt, inflammatoriskt, sexuellt explicit, pornografiskt eller profant material;
 11. Hänvisa till HomeAway eller någon HomeAway Partner på ett sätt som kan få någon att tro att ägaren, en semesterbostad, annons eller webbplats är sponsrad av, förknippad med eller rekommenderad av HomeAway eller någon HomeAway Partner; eller
 12. Byta ut en semesterbostad i en annons med en annan semesterbostad utan föregående tillstånd från HomeAway. Förbjudna utbytesaktiviteter inkluderar:
  1. annons med flera enheter: använda en annons för att annonsera fler än en semesterbostad i en byggnad;
  2. Byta ut: byta semesterbostaden som visas i en annons när den semesterbostaden bokas; samt
  3. ”leeching”: erbjuda en resenär som ställer en förfrågan via webbplatsen en annan semesterbostad än den som visas i den relevanta annonsen.

(2) I händelse av att en ägare bryter mot den här klausulen förbehåller sig HomeAway rätten att avbryta, nedgradera eller upphäva den relevanta annonsen eller samtliga annonser förknippade med ägaren i enlighet med klausul 8 i dessa Villkor för ägare.     


14. Äganderätt till innehåll

(1) Om en ägare skickar in eller överför via webbplatsen eller HomeAways plattform eller system något innehåll av någon som helst typ, inklusive text eller bilder, kommunicerar ägaren att hen har rätt att göra det och har erhållit det nödvändiga samtycket av eventuella personer som uppträder däri (”avstående för modell”) eller ägare av uppvisade objekt (”avstående för semesterbostad”).

(2) I den mån ägares annonser och andra inlägg kan innehålla varumärken garanterar ägarna att de har rätt att använda dem, inklusive underlicensieringsrättigheter.

(3) Genom att lägga upp vilken form av innehåll som helst på webbplatsen auktoriserar ägaren HomeAway och varje HomeAway Partner att återge i sin helhet eller delvis, visa och distribuera innehållet i samband med utförandet av dessa Villkor för ägare samt marknadsföring av webbplatsen.


15. Rätt att blockera, upphäva eller dra tillbaka annonser

Om ägaren bryter mot villkoren i detta avtal eller om betalning av prenumerationsavgift eller annan avgift har förfallit, eller om en tredje part begär att en annons ska tas bort baserat på påstått intrång av varumärke, copyright eller lagstiftning relaterad till skydd av integritet och/eller personliga uppgifter, eller av någon annan giltig orsak och ägaren inte kan bevisa för HomeAway att hen har rätt att publicera innehållet (inklusive bilder och/eller fotografier), har HomeAway rätt att blockera eller ta bort, tillfälligt eller permanent, utan att meddela ägaren och utan att det påverkar eventuella andra tillgängliga rättsmedel.


16. Ägarens ansvar

Ägaren är ensamt och fullständigt ansvarig för alla ekonomiska följder av eventuella skador på HomeAway som orsakas av innehåll eller av något program som överförs eller skickas av ägaren och som skadar HomeAways maskinvara, inklusive skador på systemet eller data eller genom att orsaka systemfel eller interna fel. Ovanstående ekonomiska följder innefattar skäliga advokatarvoden.


17. Skadeersättning

Om inget annat följer av tvingande lag, samtycker ägaren samtycker till att försvara, gottgöra och hålla skadeslös varje del av HomeAwayGroup, och dess chefer, direktörer, anställda och ombud, från och mot alla anspråk, talan och krav (inklusive, utan begränsning, skäliga advokat- och revisorarvoden) som väcks av tredje part gentemot HomeAway Group som hävdar eller uppstår från eller i samband med (a) något innehåll eller material som ägaren överlämnar eller tillhandahåller för medtagande på webbplatsen; (b) eventuell användning av webbplatsens ägare; samt (c) ägarens eventuella överträdelse mot dessa Villkor för ägare.


18. Kontakta oss

(1) Alla meddelanden ska skickas till HomeAway via kontaktformuläret eller HomeAways plattform eller via post till HomeAway Deutschland GmbH, Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt am Main, Tyskland.
 
(2) Meddelanden beträffande copyrightintrång måste ange följande:

 1. Din adress, telefonnummer och e-postadress;
 2. Detaljerade uppgifter beträffande innehållet ifråga (bild eller text), inklusive en länk till webbplatsen; samt
 3. En formell deklaration som visar att du;
  1. Är innehavaren av den exklusiva användarrätten för verket;
  2. Inte har auktoriserat användandet av det relevanta materialet i denna form. 


19. HomeAways begränsade ansvar

Under inga omständigheter kommer någon del av HomeAway Group att vara ansvarig för utebliven vinst eller några indirekta skador, följdskador, särskilda skador, tillfälliga skador eller straffskador som uppstår från, baserat på eller som följd av webbplatsen eller din användning av webbplatsen och/eller någon transaktion mellan användarna, även om HomeAway har underrättats om möjligheten till sådana skador, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet kan läggas HomeAway Group till last eller annars följer av tvingande lag.. Dessa begränsningar och undantag gäller utan hänsyn till huruvida skadorna uppstår som följd av avtalsbrott, försumlighet eller någon annan grund för talan. Om du är missnöjd med webbplatsen eller HomeAways plattform eller system eller du inte samtycker med någon del av dessa Villkor för ägare, är ditt enda och uteslutande medel gentemot HomeAway att upphöra med användningen av webbplatsen. Om inget annat följer av tvingande lag är under alla omständigheter vår ansvarsskyldighet och HomeAway Groups ansvarsskyldighet gentemot dig eller tredje part som uppstår i samband med webbplatsen begränsad till det större av (a) beloppet som motsvarar avgifterna du betalar till oss under de sex månaderna före händelsen som gav upphov till ansvarsskyldigheten, och (b) 100,00 £ sammanlagt. Ingenting i dessa Villkor för ägare ska utesluta eller begränsa HomeAway Groups ansvar för dödsfall eller personskada som resulterar från dess försumlighet; heller inte HomeAway Groups ansvar för bedrägeri eller bedräglig missvisande utfästelse.


20. Tillämplig lag och tvistelösning

Om inget annat följer av tvingande lag lyder dessa Villkor för ägare under gällande lag i Tyskland. De Tyska domstolarna har exklusiv jurisdiktion för eventuella anspråk som uppstår enligt detta avtal. Om ägaren är en konsument har ägaren dessutom rätt att väcka talan vid alla forum som tvingande lag föreskriver.  Vidare om ägaren är konsument har ägaren även rätt att få tvist med anledning av dessa Villkor för ägare prövad genom alternativ tvistelösning, förutsatt att ärendet uppfyller kraven för handläggning (t.ex. tids- och värdegränser). Vi åtar oss att medverka i tvistelösning med en konsument enligt lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Relevant nämnd för alternativ tvistelösning är: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm (http://www.arn.se/). Se även punkten 21 (3) nedan angående EU-kommissionens plattform för tvistlösning utanför domstol för konsumenter .


21. Allmänt

(1) Om en domstol med behörig jurisdiktion ogiltigförklarar någon bestämmelse i Villkoren för ägare ska ogiltigheten hos bestämmelsen ifråga inte påverka giltigheten hos de kvarstående bestämmelserna i Villkoren för ägare, vilka ska förbli i full kraft och effekt.  Rubrikerna på klausulerna är avsedda att underlätta läsningen och påverkar inte tolkningen av dessa Villkor för ägare. Ingen avsägelse av någon av bestämmelserna i Villkoren för ägare ska betraktas som en vidare eller fortsatt avsägelse av en sådan bestämmelse eller någon annan bestämmelse. Dessutom ska HomeAways underlåtelse att genomdriva någon bestämmelse i Villkoren för ägare inte betraktas som en avsägelse av bestämmelsen ifråga eller på annat sätt påverka HomeAways förmåga att genomdriva bestämmelsen någon gång i framtiden. Förutom enligt vad som uttryckligen anges i ett ytterligare avtal, inklusive integritetspolicyn, utgör Villkoren för ägare hela avtalet mellan ägare och HomeAway med hänsyn till användandet av webbplatsen. Inga ändringar får göras i dessa villkor utom genom en reviderad post på den här sidan.

(2) HomeAway rekommenderar att ägaren sparar sin egen kopia av dessa Villkor för ägare i en separat fil på datorn eller i utskriven form.

(3) EU-kommissionens plattform för tvistlösning på nätet finns tillgänglig på http://ec.europa.eu/odr