Download pdf


Senast uppdaterad: 5 januari 2017

PDF Download

1. HomeAway (enligt definitionen nedan) är ett dotterbolag till Expedia, Inc. (”Expedia”) i USA. HomeAway Group (enligt definitionen nedan) tillhandahåller en internetplattform och diverse verktyg, tjänster och funktioner som gör det möjligt för semesterbostadsägare att utannonsera semesterbostäder och för resande att boka semesterbostäder (gemensamt: ”tjänsterna”). Tjänsterna tillhandahålls via landspecifika webbadresser, inklusive, i Sverige, www.homeaway.se, och även via mobilapplikationer (för mobiltelefoner, surfplattor och andra enheter eller gränssnitt) (gemensamt: ”webbplatsen”). HomeAways verksamhet i Europa drivs av HomeAway Sarl, rue du Bouchet 2, 1209 Genève, Schweiz. I definitionssyfte i dessa villkor (men inte för andra ändamål) använder vi begreppet ”HomeAway Group” med syftning på Expedia, Inc. samt partner och dotterbolag, inklusive HomeAway.

1.2         Dessa Villkor för resenärer (”Villkor för resenärer”) utgör ett lagligt bindande avtal mellan HomeAway Deutschland GmbH, Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt am Main, Tyskland (”HomeAway ”vi” ”vår/a” ”oss”) och reglerar tillsammans med integritetspolicyn förhållandet mellan HomeAway och alla individer som använder eller kommer åt webbplatsen och allt innehåll eller tjänster tillgängliga därigenom som resenärer eller potentiella resenärer, och som inte använder den i egenskap av semesterbostadsägare eller semesterbostadsförvaltare (enskild benämning: ”resenär” eller ”du/dig”). Begreppet resenärer inkluderar personer som använder webbplatsen för att komma åt information och boka semesterbostäder för korta vistelser, för affärs- eller fritidsändamål, som semesterbostadsägare eller –förvaltare utannonserar.

 

(3) Villkoren för resenärer utgör ett lagligt bindande avtal mellan HomeAway och resenären. Genom att använda eller komma åt HomeAways plattformar eller system godkänner du Villkoren för resenärer, såväl som vår integritetspolicy. Om du inte samtycker fullständigt till Villkoren för resenärer, är du inte auktoriserad att komma åt eller på annat sätt använda webbplatsen.

(4) HomeAway auktoriserar inte någon att registrera sig på denna webbplats om de inte kan ingå lagligt bindande avtal.

(5) HomeAway kan ändra Villkoren för resenärer när som helst genom att lägga upp en uppdaterad version av denna webbsida. Besök den här sidan regelbundet för att läsa den aktuella versionen av Villkoren för resenärer, då villkoren har bindande verkan på dig.

2. Grundläggande information

(1) Den här webbplatsen är en plats där resenärer kan se annonser för, och erhålla information beträffande, semesterbostäder som andra erbjuder för uthyrning (”semesterbostäder”); annonsörerna inkluderar semesterbostadsägare, hyrestagare och semesterbostadsförvaltare (enskild benämning: ”ägare” samt om gemensamt med en resenär, ”användare”). Vi kan även erbjuda onlinebokning och andra verktyg och tjänster som gör det möjligt för användare att kommunicera med varandra och ingå avtal eller genomföra andra transaktioner.

(2) Webbplatsen agerar endast som ett forum för användare, och HomeAway är inte, och blir inte, part till något avtalsförhållande mellan resenären och ägaren, och medlar inte eventuella tvister som kan uppstå mellan resenären och ägaren. Detta gäller även om bokning av en semesterbostad eller användning av andra verktyg, tjänster eller produkter sker via webbplatsen, då HomeAway inte är part till något hyresavtal eller annat avtal mellan resenärer och ägare.

3. Semesterbostadsannonser och interaktion med ägare

(1) Ägarna är helt ansvariga för all information, inklusive bilder, text och annat innehåll, som hör till semesterbostäderna de utannonserar (”annonser”), för att uppdatera annonserna och för att säkerställa (i tillämpliga fall) att de är korrekt översatta. Om en annons länkas till en automatiserad översättningsfunktion, t.ex. Google Translate, måste ägaren säkerställa att översättningen är korrekt och korrigera alla eventuella felaktigheter.

(2) Om en resenär hittar och är intresserad av en semesterbostad kan de skicka en förfrågan till ägaren (en ”förfrågan”) där de anger efternamn, e-postadress och telefonnummer samt eventuell förfrågan om information, utan att behöva logga in på webbplatsen. Genom att skicka en förfrågan och skicka in din e-postadress samtycker du till att få kommunikation från HomeAway beträffande produkter, tjänster och semestertips. Du kan välja att inte få sådan kommunikation när som helst genom att klicka på avbeställningslänken eller kontakta oss på Kundsupport.

(3) Resenären får en bekräftelse av HomeAway när en förfrågan har skickats till ägaren.

(4) Ägaren kan sedan kommunicera med resenären beträffande förfrågan.

(5) Om ägaren har gjort det möjligt att boka online, kan resenären göra en bokning online som ska bekräftas eller nekas av ägaren inom 24 timmar. Om ägaren har gjort det möjligt att betala online kan en resenär vars reservation har bekräftats av ägaren betala med sitt kreditkort via betalportalen som tillhandahålls av tredje parts betaltjänst, Yapstone International. Betaltjänsten online är föremål för Yapstones användarvillkor, och resenären godkänner att leverantören HomeAway inte har någon kontroll över eller något ansvar för Yapstones tjänster.

(6)          Förfrågningar som skickas av en resenär till en ägare på webbplatsen kan innefatta resenärens personliga uppgifter (inklusive e-postadress, telefonnummer och andra uppgifter som resenären tillhandahåller), och ägaren får använda sådana personliga uppgifter för att svara resenären.

(7)          Kommunikation mellan resenärer och ägare via webbplatsen ska inte inkludera e-postadresser eller telefonnummer. Observera att all kommunikation på webbplatsen (eller via HomeAway-plattformen) kan läsas av HomeAway-anställda och -representanter. Observera även att vi, i enlighet med våra säkerhets- och kontokrav, kan ta bort eller redigera bort uppgifter från sådan kommunikation (exempelvis e-postadresser, telefonnummer eller annat innehåll som vi anser är otillbörligt eller som inte efterlever gällande lagar och bestämmelser). HomeAway kan då och då använda tredje parts e-postservrar för att skicka och spåra mottagning av förfrågningar och analysera mönster hos den användning av förfrågningar som rapporteras av sådana spårningssystem. Vårt system sparar inte meddelanden för alltid, och det är möjligt att ett meddelande inte går att komma åt efter det har levererats till dig.
Skriv ut kopior på alla meddelanden som är viktiga – exempelvis ett kvitto på betalning eller en bokningsbekräftelse.

(8) HomeAway har inget ansvar för, eller inblandning i, kommunikationen mellan ägaren och resenären.

4. Registrering och upprättande av ett konto

(1) Om en resenär önskar använda tjänsterna som finns tillgängliga på webbplatsen utöver att bara göra en förfrågan, måste resenären registrera sig på webbplatsen. HomeAway auktoriserar inte någon att registrera sig på denna webbplats såvida de inte kan ingå lagligt bindande avtal. När resenären har registrerat sig på webbplatsen erhåller resenären ett användarkonto för webbplatsen (ett ”konto”).

(2) För att erhålla ett konto måste en resenär följa alla anvisningar som tillhandahålls av HomeAway under registreringen. En resenär kan registrera sig för ett konto med en personlig e-postadress eller med sina Facebook-inloggningsuppgifter genom att klicka på Facebook-inloggningsknappen på registreringsskärmen.

(3) Enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har konsumenter under vissa förutsättningar rätt till ångerrätt. Genom att skapa ett användarkonto och acceptera dessa Villkor för resenärer samtycker resenären uttryckligen till att omedelbart få tillgång till tjänsten via användarkontot. Eftersom resenären direkt kan ta del av tjänsten medför detta att resenären saknar ångerrätt enligt nämnda lag, vilket resenären godkänner genom att skapa ett användarkonto.

 

(4) Resenärens konto inkluderar information som görs tillgänglig för andra användare av webbplatsen och som även kan läsas av andra internetanvändare som inte registrerat sig på webbplatsen, exempelvis kan informationen synas genom Googles sökmotor. I ett konto ingår bland annat:

 

(5) Resenärer kan inaktivera sina konton när som helst och kan även koppla bort sina konton och offentliga profilsidor från Facebook när som helst. Resenärer kan inaktivera eller koppla bort sina konton genom att gå direkt till inställningssidan på profilen. Du förstår och accepterar att även om du inaktiverar ditt konto kan uppgifter bevaras av HomeAway Group i enlighet med villkoren i webbplatsens integritetspolicy eller cookiepolicy. Du förstår och samtycker till användning av dina data i enlighet med integritetspolicyn och cookiepolicyn. Du förstår och accepterar även att data relaterade till dina transaktioner med HomeAway Group kan ha överförts till och finnas kvar på andra webbplatser, exempelvis Google om Googles sökmotorteknik har kopierat innehåll från HomeAway Groups webbplatser eller system. 

(6) HomeAway använder även Google Analytics för att samla in statistik beträffande webbplatsanvändning. Ytterligare detaljer finns i integritetspolicyn och cookiepolicyn samt i Googles egen integritetspolicy. Google kan aggregera data som samlas in från deras olika tjänster, inklusive Google Analytics, Google Translate, Google Maps och andra Google-tjänster, inklusive YouTube. Du förstår och accepterar att HomeAway Group inte har någon kontroll över Googles datainsamling.


5. HomeAways rättigheter och skyldigheter

(1) HomeAway ska använda kommersiellt rimliga metoder för att säkerställa att avbildningar på webbplatsen som innehåller bilder av semesterbostäderna som ägarna har tillhandahållit HomeAway är så sanna och korrekta representationer av de fotona som möjligt. Du godkänner emellertid att avvikelser från originalfoton kan inträffa vid avläsning av icke-digitala bilder och p.g.a. individuella bildskärmsinställningar.

(2) Du godkänner vidare att ägarna – inte HomeAway – är ansvariga för korrektheten med vilken fotona återger semesterbostaden ifråga.

(3) HomeAway kan ibland utföra uppgraderingar och underhåll av webbplatsen, dess plattformar och system. Detta arbete kan resultera i begränsningar av användningen. När det är möjligt kommer HomeAway att försöka säkerställa att eventuellt arbete som resulterar i den sortens begränsningar utförs vid en tidpunkt då de flesta resenärers användande påverkas så lite som möjligt.

(4) HomeAway erbjuder ett meddelandesystem som kan utnyttjas av ägaren och resenären när de vill kontakta varandra. Ifyllda förfrågningsformulär kommer att vidarebefordras till den e-postadress som ägaren av semesterbostaden har tillhandahållit. Du godkänner att obehöriga tredje parter kan komma åt systemet och olovligen snappa upp eller läsa meddelanden. HomeAway ansvarar inte för sådan otillbörlig användning.

(5) Du godkänner att HomeAway inte ansvarar för att kontrollera identitet, eller för beteendet, hos ägare eller för att undersöka en semesterbostads typ, tillstånd eller existens.

(6) HomeAway förbehåller sig rätten att överföra dessa Villkor för resenärer och att tilldela eller lägga ut några eller samtliga av dess rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor för resenärer till en tredje part, men kommer inte att göra det på ett sätt som reducerar eventuella garantier som utfästs enligt dessa Villkor för resenärer.

6. Immateriella rättigheter och relaterade ämnen

(1) Allt innehåll som visas på den här webbplatsen, samt själva webbplatsen, skyddas av copyright- och databasrättigheter. Återgivning av webbplatsen, i sin helhet eller delvis, inklusive kopiering av text, bilder eller illustrationer, är förbjuden.

(2) Resenärer har rätt att hämta ner, visa och skriva ut enskilda sidor på webbplatsen som bevis på deras avtal med HomeAway. Den relevanta filen eller utskriften måste tydligt visa texten ”© Copyright 2001 – nuvarande år HomeAway Deutschland GmbH - Med ensamrätt”.

(3) Om en resenär skickar in eller överför via webbplatsen eller HomeAways plattform eller system något innehåll av någon som helst typ, inklusive text eller bilder, kommunicerar resenären att hen har rätt att göra det och har erhållit det nödvändiga samtycket av eventuella personer som uppträder däri (”avstående för modell”) eller ägare av uppvisade objekt (”avstående för semesterbostad”).

(4) I den mån resenärens recensioner eller annat innehåll innehåller varumärken eller andra skyddade namn eller märken garanterar resenären att de har rätt att göra det.

(5) Genom att lägga upp recensioner på webbplatsen ger resenärer HomeAway tillstånd att använda dem både på webbplatsen och i separat publicerad form.

7. Resenärers konton, kommunikationer och recensioner

(1) En resenär får endast tillhandahålla korrekt och sanningsenlig information beträffande sin identitet på sitt konto och sin profilsida samt via eventuella andra kommunikationer på webbplatsen, inklusive recensioner av semesterbostäder.

(2) Resenärer måste hålla sina kontoinloggningsuppgifter hemliga och inte dela dem med tredje part eller låta dem användas för att tillhandahålla delad åtkomst, exempelvis via ett nätverk. Resenärer bör använda ett lösenord som är unikt för deras användning av webbplatsen – de får inte använda samma lösenord som det som används för en annan webbplats. HomeAway ber aldrig resenärer att avslöja dessa uppgifter. Om du kontaktas av en tredje part och ombeds uppge dina kontoinloggningsuppgifter ska du under inga omständigheter avslöja de uppgifterna, utan måste omedelbart underrätta HomeAway beträffande händelsen via kontaktformuläret . Om du märker att ditt konto används av en obehörig tredje part ska du dessutom omedelbart anmäla saken till HomeAway via kontaktformuläret och byta lösenord.

(3) Meddelanden som skickas via HomeAways system ska enbart beröra faktiska bokningsförfrågningar. Vi tolererar inte skräppost eller oombedda kommersiella elektroniska kommunikationer av något slag. HomeAways system får inte användas på otillbörligt sätt, exempelvis genom att skicka oombedda kommersiella kommunikationer (skräppost) eller avslöja användares personliga uppgifter för tredje part, såvida du inte har uttryckligt tillstånd från användaren. E-postmeddelanden och rekommendationer som överförs via funktionen ”Rekommendera den här webbplatsen” får endast skickas med mottagarens samtycke. Du godkänner att du ska behandla andra användares personliga uppgifter med samma omsorg som du behandlar dina egna konfidentiella uppgifter (under alla omständigheter med minst en skälig grad av omsorg), och du antar allt ansvar för felaktig användning, förlust eller obehörig överföring av sådan information.

(4)   Resenärer kan lägga upp sina recensioner av ägares semesterbostäder (”resenärers recensioner”) på webbplatsen. Ägaren ges en möjlighet att läsa resenärers recensioner och besvara dem (ett ”svar från ägare”). Mer information om resenärers recensioner och svar från ägare finns här. Ägare ges även en möjlighet att betygsätta resenärens vistelse (”ägares recensioner”). Ägares recensioner får inte användas till att utesluta eller diskriminera mot individer. Resenärens enda tillgängliga gottgörelse som svar på en ägares recension, och HomeAways enda skyldighet vad gäller ägares recensioner, i händelse av att en ägare recenserar en resenärs vistelse, är att tillåta resenären att lägga upp en resenärs recension inom 14 dagar efter publiceringen av ägarens recension, och HomeAway frånsäger sig i övrigt allt eventuellt ansvar för en resenärs eller ägares recension. Resenären bekräftar och godkänner att HomeAway får göra en sådan ägares recension tillgänglig för andra ägare som resenären har kontaktat genom webbplatsen. Ytterligare detaljer beträffande processen för ägares recensioner finns tillgängliga här                .  

 (5) HomeAway tillhandahåller även ägare en funktion där ägare kan skicka in kommentarer som har lämnats av individer – oavsett om de har hyrt semesterbostaden via webbplatsen eller inte – som har bott i semesterbostaden (”gästbokskommentarer”).

(6) Observera att HomeAway inte verifierar och har realistiskt sett inte kapacitet att verifiera korrektheten eller någon annan aspekt hos gästbokskommentarer, resenärers recensioner, ägares svar eller ägares recensioner.

(7) HomeAway kräver dock att alla gästbokskommentarer, resenärers recensioner, ägares svar, ägares recensioner och andra kommunikationer som sker via HomeAways system ska följa riktlinjerna beträffande innehåll och kan avvisa bidrag som HomeAway inte anser uppfyller kraven.

(8) I händelse av att en resenärs recension visas på webbplatsen men inte uppfyller riktlinjerna beträffande innehåll ska HomeAway utan att det påverkar eventuella andra tillgängliga rättsmedel vara berättigat att omedelbart avlägsna från webbplatsen den relevanta resenärens recension som inte uppfyller riktlinjerna.

(9) HomeAway utför i allmänhet inte identitetskontroller. Om en resenär misstänker att ägaren har tillhandahållit falska uppgifter får de gärna underrätta HomeAway via kontaktformuläret .

(10) HomeAway efterlever villkoren i sin integritetspolicy. Ytterligare detaljer finns i integritetspolicyn. Resenären samtycker till användning av sina data i enlighet med integritetspolicyn. Generellt sett ger ägare HomeAway tillstånd att vidarebefordra ägarnas kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer, till resenärer i samband med bokning av en semesterbostad. Resenärer kan begära sådana uppgifter i utbyte mot bevis på bokning; alternativt kan dessa detaljer göras tillgängliga via deras konton.

 

8. Skadeersättning

Om inget annat följer av tvingande lag, godkänner du att du ska försvara, gottgöra och hålla skadeslösa HomeAway Group och dess delägare, chefer, direktörer, anställda och ombud (”skadeslösa parter”) för alla anspråk, talan, krav, återkrav, förluster, skador

gentemot HomeAway Group som uppstår från eller i samband med: (a) eventuellt material eller innehåll som du tillhandahåller webbplatsen; (b) ditt användande av något innehåll på webbplatsen; eller (c) din överträdelse av dessa Villkor för resenärer.  HomeAway kommer att underrätta dig omgående beträffande sådana eventuella anspråk.

9. Förbud

Resenären får inte vare sig direkt eller indirekt:

 10. Rätt att radera innehåll

Resenärer är skyldiga att se till att deras kommunikationer och innehåll som läggs upp via eller i samband med webbplatsen, inklusive resenärers recensioner och kommunikationer med ägare, inte strider mot lagen, någon person eller enhets rättigheter eller innehåller falsk information, förolämpande språk, något ärekränkande eller förtalande, något som kränker annans upphovsrätt, dataskyddslagen eller riktlinjerna beträffande innehåll. HomeAway kan övervaka alla data på webbplatsen eller HomeAways plattform eller system och ta bort dem eller ändra dem när de inte längre är korrekta eller aktuella. Utan att det påverkar eventuella andra tillgängliga rättsmedel ska HomeAway vara berättigat att omedelbart avlägsna från webbplatsen alla eventuella kommunikationer eller innehåll som bryter mot dessa krav, och upphäva eller förhindra användandet av alla relaterade konton.

 

11. Meddelanden

(1) Meddelanden ska skickas genom kontaktformuläret eller via reguljär post till HomeAway Deutschland GmbH, Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt am Main, TysklandHomeAway.

(2) Anmälan om copyrightintrång måste innehålla:

o    Innehar exklusiv rätt till att använda verket;

o    Inte har auktoriserat användandet av materialet ifråga i denna form.

 12. HomeAways ansvar

Under inga omständigheter kommer någon del av HomeAway Group att vara ansvarig för utebliven vinst eller några indirekta skador, följdskador, särskilda skador, tillfälliga skador eller straffskador som uppstår från, baserat på eller som följd av webbplatsen eller HomeAways plattform eller system, några material eller något innehåll som du har skickat in till webbplatsen och din användning av webbplatsen och/eller någon transaktion mellan användarna, även om HomeAway har underrättats om möjligheten till sådana skador, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet kan läggas HomeAway Group till last eller annars följer av tvingande lag. Dessa begränsningar och undantag gäller utan hänsyn till huruvida skadorna uppstår som följd av avtalsbrott, försumlighet eller någon annan grund för talan. Om du är missnöjd med webbplatsen eller HomeAways plattform eller system eller du inte samtycker till någon del av dessa Villkor för resenärer, är ditt enda och uteslutande medel gentemot HomeAway att upphöra med användningen av webbplatsen. Ingenting i dessa Villkor för resenärer ska utesluta eller begränsa HomeAway Groups ansvar för dödsfall eller personskada som resulterar från dess försumlighet; heller inte HomeAway Groups ansvar för bedrägeri eller bedräglig missvisande utfästelse.

13. Övrigt

(1) Om inget annat följer av tvingande lag, ska dessa Villkor för resenärer och förhållandet mellan ägaren och HomeAway lyder under och ska tolkas i enlighet med gällande lag i Tyskland och ska vara föremål för den icke-exklusiva jurisdiktionen hos domstolarna i Tyskland. Om resenären är en konsument har resenären dessutom rätt att väcka talan vid alla forum som tvingande lag föreskriver.

(2) Om resenären är konsument har resenären även rätt att få tvist med anledning av dessa Villkor för resenärer prövad genom alternativ tvistelösning, förutsatt att ärendet uppfyller kraven för handläggning (t.ex. tids- och värdegränser). Vi åtar oss att medverka i tvistelösning med en konsument enligt lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Relevant nämnd för alternativ tvistelösning är: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, (http://www.arn.se/). Se även punkten 8 nedan angående EU-kommissionens plattform för tvistlösning utanför domstol för konsumenter.

(3) Dessa Villkor för resenärer, integritetspolicyn och cookiepolicyn utgör hela avtalet mellan HomeAway och resenären med avseende på ämnet ifråga.

(4) HomeAway rekommenderar att du sparar din egen kopia av dessa Villkor för resenärer i en separat fil på din enhet eller i utskriven form.

(5) HomeAways underlåtelse att agera med avseende på resenärens eller någon annans överträdelse mot dessa Villkor för resenärer innebär inte att HomeAway avsäger sig rätten att agera med avseende på senare eller liknande överträdelser.

(6) Rubrikerna på klausulerna är avsedda att underlätta läsningen och påverkar inte tolkningen av dessa Villkor för resenärer.

(7) Om ett eller fler av villkoren i dessa Villkor för resenärer är ogiltigt ska inte det påverka giltigheten hos något av de andra villkoren.

(8) EU-kommissionens plattform för tvistlösning på nätet finns tillgänglig på http://ec.europa.eu/odr