RIKTLINJER FÖR INNEHÅLL

 

Inledning:

 

 

Vi inser att Innehåll som Ägare och Resenärer bidrar med utgör en värdefull resurs för andra Ägare och Resenärer. Vi uppmuntrar er därför att publicera innehåll på på webbplatsen i enlighet med dessa riktlinjer.

 

Vår webbplats är till för hela familjen och allt innehåll som publiceras på sidan måste vara lämpligt för våra användare. Ägare, Resenärer och användare (var och en av dessa är en ”Användare”) kan bidra med innehåll på vår webbplats på flera sätt, t.ex. genom en Ägares beskrivning av en semesterbostad, en recension av en resenär, och svar på en Resenärs recension, eller genom en Resenärs recension av en semesterbostad, via inlägg i forum samt annat innehåll som lämnats av en Användare (allt sådant innehåll utgör ”Tillfört innehåll”). Allt Tillfört innehåll utgör den egna subjektiva åsikten hos den Användare som postar innehållet; inget sådant Tillfört innehåll utgör HomeAways åsikt, och HomeAway stödjer inte åsikten.

 

Allt Tillfört innehåll måste vara sanningsenligt och korrekt (genom att publicera Tillfört innehåll bekräftar du att det är sanningsenligt och korrekt). HomeAway ansvarar inte för något Tillfört innehåll och kontrollerar inte om det Tillförda innehållet är korrekt, sant eller legitimt. Alla Användare bör vara medvetna om att om de lägger upp Tillfört innehåll kan de bli föremål för rättsliga anspråk (t.ex. gällande vilseledande eller förtal), och HomeAway kommer inte att medla eller vara en part med avseende på sådana anspråk.


Riktlinjer för innehåll

Allt Tillfört innehåll måste följa Villkoren för den HomeAway-webbplats som det Tillförda innehållet publiceras på samt följande riktlinjer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalificeringskrav

 

För att lämna recensioner måste Resenärer och Ägare uppfylla följande krav:

 

 

Ytterligare information:

 

 

Riktlinjerna för innehåll uppdaterades den 26 maj 2016.