Direktiv (EU) 2015/2302: Information om skydd vid obestånd.

HomeAway har tecknat skydd vid obestånd hos International Passenger Protection Limited

International Passenger Protection Limited 
Claims Office, IPP House
22-26 Station Road
West Wickham
Kent 
BR4 0PR
UK
Tel: +31 103120666
Email: Insolvency-claims@ipplondon.co.uk
Resenärer får kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga myndigheten Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm, 08-700 08 00, registratur@kammarkollegiet.se om resetjänsterna inte tillhandahålls till följd av HomeAway:s obestånd.

Anmärkning: Detta skydd vid obestånd gäller inte avtal med andra parter än HomeAway, som kan fullgöras trots HomeAway:s obestånd.
Direktiv (EU) 2015/2302 i den form som det har införlivats i relevant nationell lagstiftning.