HomeAways Sekretesspolicy

PDF Download

Senast uppdaterad: 18 november 2016

Vi lägger stor vikt vid att skydda våra användares personliga integritet. I denna Integritetspolicy beskrivs hur vi använder och skyddar personuppgifter. Policyn omfattar HomeAway.se och eventuella andra anslutna webbplatser som hänvisar till policyn genom en länk längst ner på webbplatsen (tillsammans benämnda ”Webbplatsen”) samt eventuella mobilapplikationer för sådana webbplatser. Våra dotterbolags webbplatser kan omfattas av andra integritetspolicys vilka i så fall vanligen finns tillgängliga genom en länk längst ner på webbplatsen.

Webbplatsen drivs av HomeAway-koncernen som ingår i Expedia, Inc.group. Mer information om HomeAway-koncernen finner du på Webbplatsen vilken omfattar samtliga dessa bolag, inklusive vårt moderbolag och dess dotterbolag samt andra koncernbolag vilka i denna policy gemensamt benämns "HomeAway-koncernen".

Termerna ”användare” och ”du” syftar i denna Integritetspolicy både på resenärer som använder Webbplatsen för att söka efter bostäder att hyra ("Resenärer"), på bostadsägare, uthyrande bolag och bostadsförvaltare ("Ägare") som utannonserar sina bostäder på Webbplatsen för uthyrning och på andra användare som utnyttjar mjukvaran eller andra tjänster som vi tillhandahåller på Webbplatsen.

Den information som samlas in om dig använder vi endast på det sätt som är förenligt med denna Integritetspolicy. Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som ägs av en tredje part. Vi ansvarar inte för sådana webbplatsers innehåll eller rutiner avseende behandling av personuppgifter. Webbplatsen kan även innehålla länkar till allmänna villkor och integritetspolicys hos tredje partsleverantörer som tillhandahåller verktyg och tjänster på Webbplatsen. Läs därför noga igenom alla eventuella integritetspolicys på sådana länkar eller webbplatser innan du godkänner deras villkor eller använder webbplatserna. Såvida inget annat anges i denna policy har de ord och fraser som används i denna policy samma betydelse som i Villkoren för Ägare och Villkoren för Resenärer.

Genom att lämna information till oss när du utannonserar en bostad, söker efter en bostad, använder dig av verktyg eller tjänster på Webbplatsen, publicerar något innehåll, skickar frågor eller på annat sätt använder Webbplatsen accepterar du uttryckligen denna Integritetspolicy. Denna Integritetspolicy uppdaterades senast det datum som anges ovan och är tillämplig från det datumet. Vi kan från tid till annan komma att ändra denna Integritetspolicy för att återspegla lagstadgade krav, tekniska framsteg, uppdateringar av Webbplatsen och förändringar i våra rutiner för insamling och delning av information. En ny policy träder automatiskt i kraft när den publiceras på Webbplatsen. Du bör därför regelbundet besöka Webbplatsen för att se vår senast uppdaterade Integritetspolicy. Du bör även skriva ut en kopia av policyn för eget bruk.
Webbplatsen är avsedd att användas av användare som är över 18 år.

Vem behandlar dina personuppgifter, och var?

Information genom vilken du kan identifieras ("personuppgifter") kommer att samlas in, behandlas, lagras och användas av oss samt delas med och användas av företag i HomeAway-koncernen (vårt moderbolag Expedia Inc, och dess koncernbolag) och andra personuppgiftsbiträden som agerar enligt instruktioner från oss eller från företagen i HomeAway-koncernen. Dessa kan komma att vara delaktiga i bl.a. uppfyllandet av din begäran om information och tillhandahållandet av hjälpverktyg och tjänster på Webbplatsen. De kan även komma att vara oss behjälpliga med att upprätthålla integritet och säkerhet på Webbplatsen, inklusive email- och meddelandeplattformer på Webbplatsen. Som en konsekvens av detta kan personuppgifter som lämnats av eller samlats in från användare komma att lagras och behandlas i Storbritannien, USA eller något annat land där vi, vårt moderbolag eller dess dotterbolag, andra koncernbolag, sammarbetspartners, eller agenter har anläggningar. Det kan förekomma att de länder som dina personuppgifter överförs till, såsom USA, inte har lika omfattande dataskyddslagar eller andra lagar som de som gäller i ditt land. Vi försäkrar dock att vi vidtar åtgärder för att tillförsäkra att din integritet är skyddad. Genom att använda våra tjänster är du medveten om att dina personuppgifter kan komma att överföras till andra anläggningar inom vår verksamhet och till tredje parter på så sätt som är föreskrivet i denna Integritetspolicy.

Från tid till annan kan vi även komma att erhålla personuppgifter och annan information om dig från andra enheter inom vår verksamhet, våra affärspartners och andra självständiga tredje parts-källor vilken kommer att tillföras till din användarinformation. Sådan information som vi kan komma att erhålla inkluderar resehistorik och demografisk information. Genom att tillhandahålla oss dina personuppgifter samtycker du till denna insamling, överföring, lagring och annan behandling.

När du använder HomeAways tjänster för att komma i kontakt med andra personer (till exempel om du använder HomeAways nätverk för att kommunicera med Resenärer som kan komma att önska hyra din bostad) kommer den kommunikationen även att vara tillgänglig för oss och omfattas av denna policy.

Vår Webbplats kan också komma att samla in och lagra information (inklusive personuppgifter) lokalt på din dator eller andra enheter genom att använda din webbläsare eller cashminne. Detta kan inkludera t.ex. bilder av bostäder som du har tittat på online.

Vänligen notera även att när du delar information på Webbplatsen kan den komma att bli träffbar via söksajter, inklusive Google, vilket kan innebära att informationen görs allmänt tillgänglig. Om du t.ex. recenserar en bostad som du har hyrt kan recensionen och sådan information som du tillhandahåller i recensionen komma att bli allmänt tillgänglig (inklusive på andra webbplatser).

HomeAway-koncernens webbplatser kan även komma att använda sig av Google Analytics i syfte att föra statistik om användningen av Webbplatserna. Detta kan inkludera användning av cookies. Mer information finner du i vår Cookie-policy och Googles egen policy om behandling av personuppgifter. Google kan komma att sammanställa information som de samlar in genom dess olika tjänster inklusive Google Analytics, Google Translate, Google Maps och YouTube. Du är medveten om och accepterar att HomeAway-koncernen inte har någon kontroll över Googles datainsamling. Vi rekommenderar starkt att du läser Googles Integritetspolicy för mer information om deras rutiner för insamling av information.

Informationen vi samlar in

Du kan vid olika tillfällen komma att ge oss tillgång till personuppgifter. Detta innefattar information genom vilken du kan identifieras, såsom ditt för- och efternamn, telefonnummer, post- och email adress, faxnummer och kreditkortsinformation. För att t.ex. behandla en begäran eller förfrågan från en Resenär till en Ägare kan vi behöva ha tillgång samtliga eller någon av följande uppgifter: ditt fullständiga namn, adress, telefonnummer, email adress, din nuvarande vistelseplats, och, beträffande Ägares annonsering, betalningsmetod. Du kan också komma att ge oss tillgång till personuppgifter vid andra tillfällen, t.ex. när du registrerar dig på Webbplatsen, skickar in en annons om en bostad eller kommunicerar med andra genom Webbplatsen.

När du använder Webbplatsen kan vi komma att samla in och behandla information om dig avseende din position, inklusive GPS signaler från mobila enheter. Vi kan också komma att använda annan teknik för att bestämma din position, såsom information om sensorer eller IP-adress från din dator eller andra enheter.

För det fall du använder dig av Webbplatsen via sociala medier kan sådana tjänsteleverantörer komma att dela information med oss i enlighet med deras policys. Sådan information kan innehålla information rörande dig såsom namn, profilbild, kön, lista över vänner och annan information som du har valt att tillgängliggöra. Vänligen notera att om du har vänner som använder sig av sociala medier och Webbplatsen kan dessa också ha delat information om dig med oss via plattformen för sådana sociala medier. Om du önskar förhindra sådan informationsdelning kan du göra detta genom att ändra kontoinställningarna på de aktuella sociala medierna.

Vi kan även samla in information genom cookies, webbeacons eller liknande teknik på internet. Ytterligare information om hur vi gör detta finner du i det relevanta avsnittet nedan i denna policy och i vår Cookie-policy. Vi samlar även in IP-adresser, identifieringsformation om mobila enheter, din vistelseplats, navigerings- och klickströmsdata, tidpunkten för besöket på Webbplatsen, bostäder du har tittat på, sökningar som du gjort, besökets varaktighet och annan information om dina internetaktiviteter. Om du ber oss att ansluta till andra webbplatser (t.ex. till ditt Facebook-konto) kan vi få tillgång till information även därigenom. Beträffande elektronisk kommunikation som möjliggörs på Webbplatsen tillämpar vi elektroniska eller manuella kontroller för att övervaka sådan kommunikation ur tillförlitlighets- och säkerhetssynpunkt. Ytterligare information om hur vi samlar in personuppgifter finns i avsnitten Marknadsundersökningar och Nyhetsbrev nedan. Vi får tillgång till information om dig antingen genom att du lägger in din personliga information, genom automatisk insamling av information om dig när du använder Webbplatsen, när vi talar med dig, eller från tredje parter eller webbplatser. Information från tredje part kan inkludera betalningsinformation som vi använder för att förhindra och upptäcka bedrägerier, information från din mobiloperatör om du använder Webbplatsen via en mobilenhet eller information från tredje part som sociala medier eller webbplatser med reseinformation.
Vi kan komma att samla in recensioner från Resenärer avseende bostäder som de har hyrt ("Resenärsrecensioner") och/eller från Ägare avseende en Resenärs vistelse ("Ägarrecensioner"). Resenärsrecensioner finns tillgängliga på vår Webbplats medan Ägarrecensioner endast görs tillgängliga för Ägare som mottar en bokningsförfrågan från den aktuelle Resenären. Ägarrecensioner möjliggör för en Ägare att få ytterligare information om en Resenär som har tagit kontakt vilket bidrar till ökat förtroende för Webbplatsen. Ägare måste följa Villkoren för Ägare och tillämpliga lagar vilket inkluderar att inte använda informationen om en resenär för att diskriminera denne.

Så här använder vi dina personuppgifter

Vårt primära syfte med insamlingen av personuppgifter är att tillhandahålla de tjänster som du efterfrågar liksom sådana tjänster som vi tror skulle förbättra din användning av Webbplatsen. Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande syften:

 • För tjänsterna eller supporten som du efterfrågar;
 • För att från tid till annan kontakta dig med användar- eller serviceuppdateringar;
 • För att skicka andra meddelanden som är användbara i förhållande till tjänsterna som vi tillhandahåller på Webbplatsen;
 • För att hjälpa personer som du har gjort affärer med. Till exempel om du är en Ägare och en Resenär har gjort en bokning eller förfrågan hos dig behöver dina kontaktuppgifter kan vi tillhandahålla dem; om du är en Resenär och en Ägare som du har gjort en bokning hos behöver komma i kontakt med dig kan vi tillhandahålla dina kontaktuppgifter;
 • För att tillhandahålla personlig, riktad eller positionsbaserad information, tjänster och reklam från oss och tredje parter;
 • I den mån det är nödvändigt, mäta ditt intresse samt förbättra våra produkter, tjänster och Webbplatsen;
 • För att marknadsföra tjänster som är kopplade till Webbplatsen eller till HomeAway-koncernen, vårt moderbolag och dess koncernbolag och/eller våra koncernbolag via email och plattformer för sociala medier;
 • För att jämföra uppgifter och se om de är korrekta, och bekräfta dem hos en tredje part;
 • För att tillhandahålla information och statistik beträffande svarsfrekvensen hos Ägare avseende förfrågningar på Webbplatsen i syfte att förbättra Resenärers upplevelser;
 • För att upptäcka, utreda och förebygga aktiviteter som vi tror kan vara olagliga, otillåtna eller skadliga och för att upprätthålla efterlevnad av vår Integritetspolicy och/eller våra Allmänna Villkor eller för något annat ändamål som hänvisas till däri. Vi jämför statistik om besökstrafiken på Webbplatsen, försäljning och annan kommersiell information vilken vi delar med tredje parter som hjälper oss att förbättra tjänsterna som vi tillhandahåller dig. Vi använder också demografisk information för att anpassa Webbplatsen och delar sådan information med tredje parter så att ge dem en tydligare bild av vår kundbas och generella kundtrender; och   
 • För att uppfylla lagstadgade skyldigheter – vi kan t.ex. komma att använda personuppgifter som vi har om dig för att göra bakgrundskontroller, kontrollera blivande Ägare mot officiella listor i Storbritannien och USA samt för att inhämta kreditupplysningar.

Hur vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter

Vi kan lämna ut dina personuppgifter för att verkställa våra policys, försvara eller skydda rättigheterna och säkerheten för HomeAway-koncernen, Webbplatsen och Webbplatsens användare. Detta kan komma att ske när tillämplig lagstiftning ger oss tillåtelse att göra det, till exempel som svar på en förfrågan från en myndighet, eller i samband med verklig eller möjlig rättstvist, eller för att skydda vår egendom, vår personal och andra rättigheter eller intressen.

Vi delar dina personuppgifter med tredje parter som levererar våra produkter och tjänster till dig. Detta inkluderar t.ex. tredje parter som inhyser våra webbservrar, analyserar data, är behjälpliga med marknadsföring och tillhandahåller kundsupport. Dessa företag kommer att ha tillgång till dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att utföra deras uppgifter men de har inte rätt att använda sådan information för några andra ändamål.  

Vi kan också dela dina personuppgifter med

 • för det fall du har bett att få information om erbjudanden, produkter och tjänster hos tredje parter tillhandahåller vi dina kontaktuppgifter till dem så att de kan kontakta dig;
 • när du skapar en profil på vår Webbplats kan informationen på din profil komma att vara tillgängliga för andra användare av vår Webbplatsen;
 • vi kommer att visa användarnamn (från din profil) samt övrigt innehåll som du lägger upp på Webbplatsen (inklusive Ägarrecensioner, Resenärsrecensioner, en Ägares svar på en Resenärrecension, foruminlägg eller annat innehåll som har tillhandahållits av en användare);
 • en Ägare, till vilken du skickar en förfrågan genom Webbplatsen;
 • en annan användare med vilken du har gjort eller kan komma att göra affärer med;
 • vi kan komma att i annonserna visa användarstatistik, såsom information avseende svarsfrekvensen hos Ägare;
 • företag i HomeAway-koncernen, samarbetspartners och våra affärspartners inom fritids- och resesektorn, inklusive företag som listas här;
 • andra företag som vi arbetar med för att framhålla alla eller vissa av våra Ägares bostadsannonser eller på annat sätt tillhandahålla reklamtjänster eller andra tjänster med anknytning till vår eller HomeAway-koncernens verksamhet. Detta kan innebära att dina foton visas på andra webbplatser; eller
 • eventuella tredje parter som du har bett oss att dela dina personuppgifter med vilket, t.ex. beträffande Facebook, kan inkludera information som möjliggör identifiering om du har bett oss att koppla upp oss mot ditt Facebook-konto.

Du kan ha besökt vår Webbplats via en hyperlänk från en webbplats som tillhör någon av våra handelspartners. I så fall samtycker du till att dina personuppgifter och köpinformation, inklusive beteendemönster, delas med den handelspartnern i enlighet med vårt avtalsmässiga förhållande med denna.

Om någon del av HomeAway-koncernen skulle säljas, eller några av dess tillgångar överföras till en tredje part, kan dina personuppgifter också komma att överföras. Potentiella köpare och deras rådgivare kan få åtkomst till information inom ramen för säljprocessen. Användningen av dina personuppgifter ska dock fortsatt omfattas av denna Integritetspolicy. På liknande sätt kan dina personuppgifter komma att överföras till en övertagare av fordringar i den osannolika händelsen av likvidation, konkurs eller förvaltning. Vår databas över Ägare, Resenärer och användare kan komma att säljas separat från resen av verksamheten, som helhet eller i olika delar. Det kan även hända att köparen bedriver en annan verksamhet än vi gör.

Vi kan även komma att dela sammanställd eller anonymiserad information med tredje parter såsom marknadsförare och investerare. Till exempel kan vi komma att för våra marknadsförare uppge antalet besökare på Webbplatsen. Denna information innehåller inga personuppgifter och används för att utveckla tjänster som vi hoppas intresserar dig samt för att utvärdera resultatet av vår marknadsföring.

Nyhetsbrev

Om du registrerar dig som Ägare på Webbplatsen kommer du att få vårt "nyhetsbrev för Ägare", vilket utgör en integrerad del av de tjänsterna vi tillhandahåller. Resenärer som använder Webbplatsen för att skicka förfrågningar eller som registrerar sig hos oss kommer att få vårt nyhetsbrev. Vi och HomeAway-koncernen kan komma att från tid till annan erbjuda olika nyhetsbrev i syfte att förbättra de tjänster som vi eller de erbjuder. Användare kan när som helst avsluta sin prenumeration på dessa e-nyhetsbrev via vårt kommunikationscenter men det kan dröja något innan ändringen börjar gälla.

Marknadsundersökningar

Vi kan komma att använda oss av marknadsundersökningar för att samla in information om våra användare. Från tid till annan ber vi våra användare att lämna synpunkter i syfte att kunna utvärdera eventuella funktioner och tjänster. Deltagande i en marknadsundersökning är helt frivilligt. Vi använder den information som samlas in från marknadsundersökningar för att förbättra våra tjänster.

Spel

Vi kan från tid till annan tillhandahålla spel på Webbplatsen. Spelen kan möjliggöra anslutning för andra användare eller tredje parter. Om så är fallet samtycker du till att dina personuppgifter därigenom överförs.

Mobilapplikationer

När du laddar ner eller använder mobilapplikationer kopplade till vår Webbplats kan vi komma att få tillgång till information avseende din position och din mobila enhet, inklusive unik identifieringsinformation för din enhet. Vi kan komma att använda denna information för att tillhandahålla dig positionsbaserade tjänster, såsom marknadsföring, sökresultat och annat anpassat innehåll. För de flesta mobila enheter finns det en möjlighet att stänga av positioneringsfunktionen. Om du har frågor om hur du går tillväga för att stänga av positioneringsfunktionen på din enhet rekommenderar vi att du kontaktar din mobilleverantör eller tillverkare.

Telefonsamtal

Förutom att samla in information online och från korrespondens kan vi även tala med dig personligen (t.ex. vid ett Ägarmöte) eller per telefon. Vi spelar ofta in telefonsamtal för kvalitetssäkrings- och utbildningsändamål. Dessa inspelningar omfattas också av denna Integritetspolicy och vi sparar sådan information på samma sätt som vi sparar annan information. Inspelningar av samtal kan även överföras till eller behandlas på andra platser över hela världen.

Förfrågningar och annan elektronisk kommunikation

Resenärer kan skicka förfrågningar direkt till Ägare via Webbplatsen och Resenärer och Ägare kan även kommunicera ytterligare med varandra genom att använda de verktyg som finns tillgängliga på Webbplatsen.

Om du väljer att skicka en förfrågan till en Ägare via Webbplatsen, kommer dina personuppgifter, inklusive din email adress och all annan information som du tillhandahåller att vara synlig för relevanta Ägare så att de kan svara dig direkt. Förfrågningar som skickas via HomeAways system är även tillgängliga för granskning av våra medarbetare, agenter och representanter som kan komma att använda sådan information som ett led i tillhandahållandet av våra tjänster.

Om Resenärer och Ägare väljer att kommunicera ytterligare genom Webbplatsen, har vi tillgång till även sådan kommunikation, vilken vi kan komma att övervaka av förtroende- och säkerhetsskäl och för att kunna tillhandahålla våra tjänster.

Om du deltar i sådan kommunikation och ringer den andra parten, kan du bli ombedd att lämna ett telefonnummer för uppringning. Dela inte med dig av information i email meddelanden eller telefonsamtal som du inte är beredd att låta den personen samt medarbetare på HomeAway att få tillgång till, inklusive men inte är begränsat till, kreditkortsdetaljer och bankkontouppgifter. Innan du lämnar ut kreditkortsdetaljer eller bankuppgifter eller genomför betalning, vänligen ta dig tid att besöka våra Forumsidor där du kan hitta mer information om nätfiske och hur du kan minska risken att bli utsatt för detta.

Vi kan även komma att från tid till annan använda e-mailservrar tillhörande en tredje part för att skicka och spåra kommunikation och för att analysera mönster för kommunikationen för förtroende- och säkerhetsändamål samt för att samla information, såsom information om förfrågningar och bokningar (på en anonym basis), för att på så sätt hjälpa oss att bättre förstå vår verksamhet. Vårt system sparar inte meddelanden på obestämd tid och meddelandena är inte nödvändigtvis åtkomliga efter det att meddelandet har levererats till dig. Vänligen skriv därför ut en kopia av varje meddelande som är viktigt för dig - till exempel ett betalningskvitto eller bokningsbekräftelser.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar skäliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig och olaglig behandling av dina personuppgifter och oavsiktlig förlust eller förstörelse av, eller skada på, dina personuppgifter. Inget system är fullständigt säkert, men vi är ändå övertygade om att de åtgärder som har vidtagits avseende Webbplats minskar vår sårbarhet för säkerhetsproblem till en nivå som är lämplig för den typ av information som hanteras. Vi har säkerhetsåtgärder på plats för att skydda vår användardatabas och åtkomsten till denna databas är internt begränsad. Det är dock varje användares ansvar att:

 • Skydda dig mot obehörig åtkomst till ditt användarkonto;
 • Tillse att ingen annan använder Webbplatsen när din dator eller annan enhet är inloggad på Webbplatsen (detta omfattar inloggning på din dator via en mobilanslutning, WiFi-anslutning eller delad anslutning);
 • Logga ut eller lämna Webbplatsen när den inte används;
 • I förekommande fall hålla ditt lösenord och annan åtkomstinformation hemlig. Ditt lösenord och andra inloggningsuppgifter är dina personliga och ska inte lämnas till någon annan eller användas för att få delad åtkomst via t.ex. ett nätverk. Du ska använda dig av ett lösenord som är unikt för ditt användande av Webbplatsen och inte använda samma lösenord som för en annan webbplats eller email konto; och
 • Upprätthålla en god Internetsäkerhet och undvika säkerhetsrisker. Om det t.ex. görs intrång i ditt email-konto eller Facebook-konto kan detta ge åtkomst till ditt konto hos oss om du har gett oss information om och/eller tillåtit åtkomst via dessa konton. Om någon gör intrång i ditt email-konto kan detta användas för att be oss att återställa ditt lösenord och därmed få åtkomst till ditt konto hos oss. Förvara alla dina kontouppgifter säkert. Om du tror att något av dina konton har utsatts för intrång ska du ändra din kontoinformation hos oss, och framförallt tillse att det utsatta kontot inte ger åtkomst till ditt konto hos oss. Du bör också meddela oss detta så snart som möjligt så att vi kan försöka hjälpa dig att skydda ditt konto samt, om så behövs, även varna andra som kan påverkas.

Vänligen notera dock att trots de åtgärder som vidtas av oss och de tredje parter som vi samarbetar med, så är Internet inte säkert. Det kan därför hända att andra otillåtet fångar upp eller får åtkomst till privata överföringar eller data.

Externa länkar och sociala plug-ins

För det fall Webbplatsen länkar dig till andra webbplatser så omfattas inte sådana webbplatser av denna Integritetspolicy. Vi rekommenderar att du läser de integritetspolicys som återfinns på sådana andra webbplatser för att förstå vilka rutiner de tillämpar för insamling, användning och delning av personuppgifter.

Detta kan även vara fallet när Webbplatsen innehåller sociala plug-ins från andra webbplatser, såsom Facebook. Plug-ins såsom Facebooks "gilla-knapp", "kommentarer" och "Facebook connect" kan identifieras genom Facebook olika logor såsom "f" eller en "tumme-upp-symbol" och utgör i praktiken en del av Facebook som har lagts in på Webbplatsen (listan över sociala plug-ins från Facebook och dess ikoner återfinns här). Vi erbjuder också en möjlighet att registrera sig på vår Webbplats via en "Facebook-connect"-plug-in vilken möjliggör för Facebook-användare att registrera sig på vår Webbplats genom att använda sig av informationen på deras Facebook-konton utan att behöva lägga in den aktuella informationen manuellt på vår Webbplats. Istället överförs din email adress och Facebook ID från Facebook till oss för att därefter lagras hos oss. När du besöker en Webbplats som använder dessa typer av plug-ins kontrollerar vi inte den dataöverföring som sker. För att få reda på mer om den information som Facebook mottar när du besöker en webbplats med någon av deras plug-ins rekommenderar vi att du besöker Facebooks hjälp-sida.

Vad är cookies, webbeacons och osynliga GIF-bilder och varför använder vi dem?

En ”cookie” är en liten fil som placerar på din hårddisk av vissa av våra Webbplatser. Vi, eller tredje parter som vi har auktoriserat, kan använda cookies för att möjliggöra för oss att analysera vårt webbplatsflöde, anpassa våra tjänster, vårt innehåll och vår reklam, mäta erbjudandens effektivitet och öka tilliten och säkerheten. Cookies används vanligtvis av de flesta större transaktionswebbplatser på i huvudsak samma sätt som vi använder dem här på vår Webbplats.

Du kan ta bort eller blockera alla cookies från den här Webbplatsen, men vissa delar av Webbplatsen kommer då inte att fungera. Vi vill vara öppna med vår användning av cookies. Även om du bara besöker Webbplatsen samlas automatiskt vissa uppgifter om dig in (såsom information om dator och anslutning, webbläsartyp och version, operativsystem och plattform samt tidpunkten för webbplatsbesöket). Denna information samlas in varje gång du besöker Webbplatsen och kommer att användas för de ändamål som redogjorts för i denna Integritetspolicy.

Du kan begränsa den information som cookies samlar in från din enhet. Ett enkelt sätt att göra detta är ofta att ändra webbläsarens inställningar. Av vår Cookie-policy framgår det hur du gör detta. Om du gör detta bör du vara medveten om att (a) din användning av Webbplatsen kan påverkas negativt (och kanske t.o.m. omöjliggöras), (b) din upplevelse av den här Webbplatsen och andra webbplatser som använder cookies för att förbättra eller anpassa din upplevelse kan påverkas negativt, och (c) du kommer kanske inte att kunna se reklam som är anpassad till din användning av vår Webbplats eller andra webbplatser. Du kan ta reda på hur man gör dessa ändringar i webbläsaren på Webbplatsen. Såvida du inte har ställt in din webbläsare så att den avvisar cookies kommer vårt system att skicka cookies så snart du går in på vår Webbplats. Genom att använda Webbplatsen samtycker du till detta, såvida du inte ändrar webbläsarens inställningar.
 
Vi samlar in och delar information om användares och Resenärers användning av Webbplatsen med ett eller flera undersökningsföretag (tredje part) i syfte att rapportera statistik. I samband med detta använder vissa sidor på vår Webbplats elektroniska bilder som är placerade i Webbsidans kod, s.k. pixel-taggar (även benämnda "osynliga GIF-bilder" eller "webbeacons") som i många avseenden kan fungera på liknande sätt som cookies. Klicka här för att se vilka cookies vi använder när du besöker vår Webbplats.

Webbeacons kan användas för att spåra användares trafikmönster från en sida till en annan, i syfte att maximera webbtrafikens flöde. Våra tredjeparts-marknadsföringstjänsteleverantörer kan också använda webbeacons för att känna igen dig när du besöker Webbplatsen, och ta reda på hur du hittade Webbplatsen. Om du vill ha mer information om detta och ta reda på vilka möjligheter du har att förhindra denna information från att användas av dessa företag kan du klicka här.

Riktad marknadsföring/valmöjligheter

Den marknadsföring som du ser på Webbplatsen tillhandahålls av oss eller av våra tjänsteleverantörer. Därutöver tillåter vi även tredje parter att samla in information om dina aktiviteter online genom cookies och annan teknik. Dessa tredje parter inkluderar (1) andra HomeAway-koncern företag och/eller samarbetspartners; (2) affärspartners som samlar in information när du tar del av någon av den reklam som de placerar på olika webbplatser på Internet; och (3) marknadsföringsnätverk som samlar in information om dig och dina intressen när du visar eller interagerar med någon marknasföring som dessa har placerat på olika webbplatser på Internet. Den information som dessa tredje parter samlar in används för att bedöma dina karaktärsdrag, intressen eller preferenser och för att visa reklam på våra Webbplatser och på andra ställen på Internet anpassad efter dina intressen. Vi tillåter inte dessa tredje parter att samla in personuppgifter rörande dig (såsom email adress) på Webbplatsen och vi delar inte heller några personuppgifter med dem.

Vänligen notera att vi inte har tillgång eller kontroll över cookies eller andra tekniker som dessa tredje parter kan komma att använda sig av för att samla in information om dina intressen och dessa tredje parters hantering av information omfattas inte av denna Integritetspolicy. Vissa av dessa företag kan vara medlem av "the Network Advertising Initiative" som erbjuder en möjlighet att avregistrera sig från marknadsföring från samtliga av dess medlemsföretag. För att ta reda på mer klicka här.

Såsom andra företag som verkar online deltar denna Webbplats i cookie-baserade utbyten där anonymiserad information samlas in avseende dina sökvanor genom cookies och andra tekniker och sorteras i olika intresseområden (såsom resande). Dessa intresseområden delas sedan med tredje parter inklusive marknadsförare och annonsnätverk så att dessa kan skräddarsy reklam utifrån dina intressen. Vi delar inga personuppgifter (såsom email adress) med dessa företag och vi tillåter inte dessa företag att samla in sådan information om dig på vår Webbplats. Vänligen klicka här för att ta reda på mer om cookie-baserade utbyten inklusive hur du kan ta del av information rörande vilka intresseområden som är kopplade till cookies på din dator och hur du går tillväga för att avaktivera dessa program.

Hur kan jag korrigera eller uppdatera min information?

Vi erbjuder våra användare möjligheten att ändra eller uppdatera den information som har tillhandahållits. Detta kan göras genom att sända en förfrågan därom till oss på Kundtjänst eller genom att uppdatera relevanta avsnitt på ditt användarkonto.

Hur kan jag avregistrera mig från att motta reklammeddelanden från er?

Du kan avregistrera dig från att motta reklammeddelanden från oss genom att:
1.    Kontakta oss via vår kundservice;
2.    Följ anvisningarna som återfinns i varje meddelande eller nyhetsbrev; 
3.    Använda avregistreringsfunktionen; eller 
4.    Skicka begäran per post till oss på adressen:
HomeAway Deutschland GmbH, Baseler Straße 10, DE-60329 Frankfurt am Main, Tyskland, Attn: General Manager.

Kom ihåg att det kan ta dröja något innan ändringarna börjar gälla om du har ändrat dina inställningar.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi kommer endast att spara dina personuppgifter så länge som det nödvändigt för de ändamål som du har godkänt enligt våra Allmänna Villkor och enligt denna Integritetspolicy, eller såsom krävs enligt tillämplig lag. Vidare kan viss information kopplad till ditt användarkonto komma att sparas för analytiska ändamål samt för registerföring.

Hur kontaktar jag er?

Om du har frågor om denna Integritetspolicy, rutinerna avseende denna Webbplats eller din användning av Webbplatsen uppmanar vi dig att kontakta oss via vår kundservice (endast på engelska).
Om du inte är nöjd med det svar du får kan du även kontakta vår Privacy Officer (dataskyddschef) som du når påprivacy@homeaway.co.uk.
Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du ger in till oss är HomeAway Deutschland GmbH, Baseler Straße 10, DE-60329 Frankfurt am Main, Tyskland.
Du kan även skriva till Expedia, Inc. c/o PO box 725, Belfast BT1 3YL.