Homeaway Sekretesspolicy

 

 

 

Hämta som PDF

Senaste uppdatering: 1 oktober 2017

 

Hos HomeAway tar vi våra användares säkerhet på största allvar. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter när du använder denna webbplats, någon annan HomeAway-webbplats och någon HomeAway-mobilapp (sammantaget ”webbplatsen”).

I denna integritetspolicy använder vi termen ”användare” eller ”du” för att hänvisa till dig som användare av HomeAway-tjänsten, oavsett om du är:

 

 • en resenär som använder webbplatsen för att söka efter bostäder att hyra (”resenär”),

 

 • en fastighetsägare, hyresvärd eller fastighetsförvaltare (”ägare”) som annonserar ut en eller flera bostäder för uthyrning på webbplatsen eller

 

 • någon annan person som använder programvaran eller andra verktyg eller tjänster som vi tillhandahåller på webbplatsen.


Om vi inte ger någon annan förklaring i denna policy skall ord och fraser som används i denna policy ha samma betydelse som i villkoren för ägare och i villkoren för resenärer.

Denna integritetspolicy gäller vid alla tillfällen då du använder webbplatsen, inklusive när du annonserar ut eller söker efter en bostad, använder något verktyg eller någon tjänst på webbplatser, anslår något innehåll, skickar frågor eller på annat sätt. 


Vad är HomeAway?

 

HomeAway är en plats som ger resenärer möjlighet att hitta bostäder att hyra från ägare.  Vi är en del av Expedia-koncernen, men observera att denna integritetspolicy endast gäller för HomeAway-webbplatser och -mobilappar inom EES.  Webbplatser och mobilappar som drivs av Expedia-koncernen regleras av separata integritetspolicyer som kommer att vara allmänt tillgängliga via länkar på sådana webbplatser och appar. 
 

I denna integritetspolicy använder vi termen ”HomeAway-gruppen” för att hänvisa till HomeAway och alla anknutna företag, inklusive andra företag som ingår i Expedia-koncernen.

Platsen är avsedd att användas av personer över 18 år.

 

Vem behandlar dina personuppgifter?

 

Uppgifter som kan identifiera dig (”personuppgifter”) kommer att samlas in, behandlas, lagras och användas av oss och lämnas över till och behandlas av företag i HomeAway-gruppen och andra externa databehandlare som agerar enligt våra anvisningar eller enligt anvisningar från ett av företagen i HomeAway-gruppen. Dessa enheter kan bland annat arbeta med att besvara dina förfrågningar om information och ombesörjande av stödjande verktyg och tjänster på webbplatsen. De kan även hjälpa oss att upprätthålla integriteten och säkerheten på webbplatsen, inklusive för webbplatsens betalningsbehandlingstjänster och e-post- och sms-plattformar.

 

Då och då kan vi även erhålla både personuppgifter och icke-personuppgifter om dig från anknutna företag, affärspartner och andra oberoende externa källor och lägga till dem i våra kontouppgifter. Exempel på uppgifter som vi kan få omfattar resehistorik och demografiska uppgifter. När du skickar in dina personuppgifter innebär det att du samtycker till att de samlas in, överförs, lagras och/eller behandlas så som beskrivs här.

 

När du använder HomeAway-tjänster för att kontakta andra personer (t.ex. om du använder HomeAway-nätverket för att kommunicera med resenärer som eventuellt vill hyra din bostad) kommer den kommunikationen också att vara tillgänglig för oss och omfattas av denna policy.

 

Vår webbplats kan även samla in och lagra vissa uppgifter (inklusive personuppgifter) lokalt på din enhet med hjälp av webbläsar- och datacache. De kan exempelvis omfatta fotografier av bostäder som du har visat online. Vi använder dessa uppgifter för att göra vår webbplats snabbare när du besöker den och för att visa dig bostäder som du är intresserad av när du kommer tillbaka till webbplatsen.

 

 

Kom också ihåg att när du delar dina uppgifter på webbplatsen kan de bli föremål för ”indexering” av sökmotorer, inklusive Google, vilket kan innebära att uppgifterna blir offentliga. Om du exempelvis skriver ett omdöme om en bostad som du har hyrt kan omdömet och alla andra uppgifter som du tillhandahåller som en del av omdömet bli tillgängliga för allmänheten (inklusive på andra webbplatser). Var försiktig med vad du avslöjar och lägg aldrig upp uppgifter som du förväntar dig ska vara privata. Läs våra riktlinjer för innehåll, https://www.homeaway.se/info/om_oss/riktlinjer-innehall, för användning av dessa funktioner. Vi ansvarar inte för hur tredje parter, inklusive andra användare, kan komma att använda eller avslöja uppgifter som du lägger upp på webbplatsens offentliga delar eller på annat sätt delar direkt med andra användare eller tredje parter.

 

HomeAway-gruppen kan också använda Google Analytics för att sammanställa statistik om användning av webbplatsen. Detta kan omfatta användning av cookies. Vår cookiepolicy och Googles integritetspolicy innehåller detaljerad information. Google kan slå samman uppgifter som de samlar in från sina olika tjänster, inklusive Google Analytics, Google Translate, Google Maps och YouTube. Du bekräftar och samtycker till att HomeAway-gruppen inte har någon som helst kontroll över Googles uppgiftsinsamling. Vi rekommenderar att du läser Googles integritetspolicy för att ta reda på mer om deras metoder i samband med uppgiftsinsamling. Du kan se mer information om hur Google använder uppgifter här: https://www.google.com/policies/privacy/partners. Om du vill avstå från Google Analytics kan du gå till https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Uppgifter som vi samlar in

 

Du kan ge oss uppgifter vid olika tillfällen. Detta omfattar uppgifter som kan identifiera dig, inklusive ditt för- och efternamn, telefonnummer, reguljär och e-postadress, faxnummer samt kreditkortsuppgifter. Om vi exempelvis ska skicka en begäran eller förfrågan från en resenär till en ägare måste vi känna till alla eller några delar av: fullständigt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, aktuell geografisk plats och i händelse av en ägares annons, en betalningsmetod. Du kan också ge oss personuppgifter vid andra tidpunkter, t.ex. när du registrerar dig på webbplatsen, skickar in en bostadsannons eller kommunicerar med en annan användare på webbplatsen. Vi kan dessutom få dina personuppgifter när du anger dina ekonomiska kontouppgifter för behandling av betalningar.

 

Om du skapar eller använder funktioner för sociala medier på webbplatsen kan leverantörerna av sociala medier skicka uppgifter till oss i enlighet med sina policyer. Sådana uppgifterna kan omfatta personuppgifter som namn, profilbild, kön, vänlista och alla andra uppgifter som du har valt att göra tillgängliga. Observera att om du har vänner som använder sociala medier och även använder webbplatsen kan det hända att de också har delat uppgifter om dig med oss via den sociala medieplattformen. Om du vill förhindra sådan delning kan du göra det genom att redigera inställningarna för ditt konto hos relevanta leverantörer av sociala medier.

 

Vi samlar också in uppgifter via cookies, spårningspixlar eller liknande teknik från internet. Du kan ta reda på mer om hur vi gör det i det relevanta avsnittet nedan och i vår cookiepolicy. Vi använder allmänt tillgänglig information för att verifiera uppgifter som vi tillhandahålls och för att administrera och utöka HomeAways affärer. Med föregående medgivande från användare som kan återtas när som helst samlar vi, i syfte att att kunna tillhandahålla tjänster som användare begär, också in IP-adresser, identifierare för mobila enheter, din geografiska plats, navigerings- och klickströmsdata, tidpunkten för webbplatsåtkomst, bostäder som du har visat, vad du har sökt efter, hur länge ditt besök varar samt andra detaljer om dina aktiviteter på internet. Om du ber oss att ansluta till andra webbplatser (t.ex. om du ber oss att ansluta till ditt Facebook-konto) kan vi även få uppgifter på det sättet. I samband med elektronisk kommunikation som vi möjliggör via en webbplats använder vi elektroniska eller manuella kontroller för att övervaka sådan kommunikation med avseende på pålitlighet och säkerhet. Ytterligare information om hur vi samlar in personuppgifter finns nedan under Undersökningar och nyhetsbrev. Vi samlar in uppgifter från dig antingen genom att du matar in dina uppgifter, genom automatisk insamling av uppgifter om dig medan du använder webbplatsen, när vi talar med dig eller från tredje parter eller andra webbplatser. Uppgifter från tredje parter kan omfatta ekonomiska uppgifter från våra affärspartners för behandling av betalningar som vi använder för att uppdatera våra register och för att förhindra och upptäcka bedrägerier, uppgifter från din mobiloperatör om du använder webbplatsen via en mobil enhet eller uppgifter från tredje part som exempelvis sociala medier eller resebedömningsplatser.


Vi kan samla in omdömen som resenärer har skrivit avseende bostäder som de har hyrt (”resenärers omdömen”) och/eller som ägare har skrivit om resenärers vistelser (”ägares omdömen”). Resenärers omdömen visas på vår webbplats, medan ägares omdömen endast visas för ägare som får en förfrågan eller bokningsbegäran från en resenär. Ägares omdömen ger en ägare möjlighet att ta reda på mer om resenärer som har kontaktat dem och ökar därför förtroendet för vår plattform. Ägare måste efterleva villkoren för ägare och all tillämplig lagstiftning, vilket innebär att inte använda några uppgifter om en resenär för att utöva diskriminering mot resenären.

Hur vi använder dina personuppgifter

Vårt primära syfte med att samla in dina personuppgifter är att förse dig med de tjänster du begär och de som enligt vår uppfattning kommer att optimera din användning av webbplatsen. Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:

 • för de tjänster som tillhandahålls på webbplatsen eller för att stödja din förfrågan
 • för att kontakta dig vid behov med viktiga användar- eller tjänsteuppdateringar
 • för att skicka meddelanden som är praktiska för den tjänst vi tillhandahåller på webbplatsen
 • för att hjälpa personer som du har gjort (eller samtyckt till att göra) affärer med om du exempelvis är ägare och en resenär som har bokat hos dig eller gjort en förfrågan till dig behöver dina uppgifter, kan vi lämna över dem. Eller om du är resenär och en ägare som du har bokat hos behöver kontakta dig kan vi ge dem dina uppgifter
 • för att tillhandahålla anpassat, målinriktat eller platsbaserat innehåll, tjänster och reklam från oss och tredje parter med föregående medgivande från användare som kan återtas när som helst
 • om nödvändigt för att mäta ditt intresse av våra produkter, tjänster och webbplatsen
 • för att marknadsföra de tjänster som är relaterade till webbplatsen eller tjänster som erbjuds av HomeAway-gruppen, vårt moderbolag och dess anknutna företag och/eller våra anknutna företag via e-post och sociala medieplattformar
 • för att jämföra uppgifter avseende noggrannhet och verifiera dem med tredje parter
 • för att tillhandahålla information och statistik avseende ägares benägenhet att besvara förfrågningar på webbplatsen i syfte att förbättra resenärers upplevelser, med anonyma och sammanslagna uppgifter,
 • för att upptäcka, undersöka och förhindra aktiviteter som enligt oss potentiellt kan vara olagliga eller skadliga och för att hävda vår integritetspolicy och/eller våra villkor eller något annat syfte som beskrivs häri eller däri. Vi sammanställer statistik om trafik på webbplatsen, försäljning och annan affärsrelaterad information som vi kan lämna vidare till tredje parter så att de kan hjälpa oss att förbättra de tjänster vi tillhandahåller dig. Vi använder dessutom demografiska uppgifter för att skräddarsy webbplatsen och delar sådana uppgifter med tredje parter så att de kan skapa en bättre bild av vår kundbas och allmänna konsumenttrender samt

för att hjälpa oss att uppfylla våra juridiska och efterlevnadsrelaterade skyldigheter – vi kan exempelvis använda personuppgifter som vi har om dig för att utföra bakgrundskontroller, för att gallra presumtiva ägare mot officiella listor i Storbritannien och andra länder samt för att göra kreditkontroller.

Hur vi kan avslöja dina personuppgifter

 

Vi kan avslöja dina personuppgifter för att genomdriva vår policy, försvara och värna HomeAway-gruppens, webbplatsens och platsanvändarnas rättigheter, egendom eller säkerhet, för att efterleva våra juridiska skyldigheter eller i den nationella säkerhetens, allmänhetens eller polismyndighetens intresse i alla länder där HomeAway-gruppen har affärsenheter eller anknutna företag. Vi kan exempelvis besvara en giltig förfrågan från en polismyndighet eller reglerande eller statlig myndighet (inklusive skattemyndigheten). Vi kan också avslöja uppgifter i samband med en faktisk eller föreslagen rättsprocess eller för att skydda vår egendom, personal eller andra rättigheter eller intressen.

 

Vi delar uppgifter med tredje parter (inklusive andra anknutna företag i HomeAway-gruppen) som hjälper oss att leverera våra produkter och tjänster till dig. Exempel på detta är till exempel tredje parter som driver våra webbservrar, analyserar data, tillhandahåller hjälp med marknadsföring och kundtjänst. Dessa företag kommer att ha åtkomst till dina personuppgifter efter vad som är nödvändigt för att de ska kunna utföra sina funktioner, men de får inte använda uppgifterna för något annat ändamål.

 

Vi kan även dela dina personuppgifter enligt följande:

 • om du väljer att ta emot information om tillfällen, produkter eller tjänster från tredje parter lämnar vi ut dina kontaktuppgifter till dessa tredje parter så att de kan kontakta dig
 • när du skapar en profil på vår webbplats kan uppgifterna i din profil bli tillgängliga för andra användare på vår webbplats,
 • vi kommer att visa ett användarnamn (hämtas från din profil) med allt innehåll som du bidrar med på webbplatsen (inklusive ägares omdömen, resenärers omdömen och ägares svar på en resenärs omdöme, foruminlägg och allt annat innehåll som har skickats in av en användare)
 • med en ägare om du skickar en förfrågan till dem via webbplatsen
 • med en ägare om du gör något som vi anser vara ett klagomål online via vår webbplats, via e-post till oss eller på telefon och du samtycker till att ditt klagomål och namn delas med ägaren
 • med andra användare om du har gjort eller kanske kommer att göra affärer med dem
 • vi kan visa användningsstatistik, som information relaterad till ägares benägenhet att svara, i annonserna
 • med företag i HomeAway-gruppen och/eller anknutna företag och våra anknutna koncernföretag i fritids- och resebranschen, inklusive de företag som anges här
 • med andra företag som vi samarbetar med för att visa samtliga eller delar av våra ägares bostadsannonser eller på annat sätt tillhandahålla marknadsförings- eller andra tjänster som är relaterade till våra eller HomeAway-gruppens affärer. Detta kan omfatta att visa dina annonser och fotografier på andra webbplatser
 • med någon tredje part som du har bett oss att dela dina personuppgifter med, vilket om det exempelvis handlar om Facebook kan omfatta identifierande uppgifter om du har bett oss att ansluta till ditt Facebook-konto
 • med alla tillämpliga skattemyndigheter eller andra myndigheter som har rätt att kräva in skatt om nödvändigt för att betala skatt från eller på resenärers eller ägares vägnar till skattemyndigheter i enlighet med våra villkor och för att besvara alla giltiga förfrågningar eller
 •     du kan ha gått till vår webbplats via en länk från en av våra handelspartners webbplats. Om så är fallet samtycker du till att dina personuppgifter och inköpsuppgifter, inklusive beteendemönster, delas med denna handelspartner i enlighet med vår avtalsrelation med affärspartnern.

  Om någon del av HomeAway-gruppen säljs eller om vi överlåter vissa av dess tillgångar till tredje part kan det även hända att dina personuppgifter ingår i överlåtandet. Potentiella köpare och deras rådgivare kan få åtkomst till uppgifter som en del av försäljningsprocessen. Användningen av dina personuppgifter kommer dock att fortsatt omfattas av denna integritetspolicy. På liknande sätt kan dina personuppgifter lämnas vidare till en efterträdare i händelse av likvidation, konkurs eller tvångsförvaltning. Vår databas med ägare, resenärer och användare kan säljas, helt eller i ett antal delar, separat från den övriga verksamheten. Det kan också hända att köparens verksamhet skiljer sig från vår.

Vi kan även dela sammanslagna eller anonyma uppgifter med tredje parter, inklusive annonsörer och investerare. Vi kan exempelvis informera våra annonsörer om antalet besökare på våra webbplatser. Denna information innehåller inga personuppgifter och används för att utveckla innehåll och tjänster som vi hoppas att du är intresserad av och för granskning av effekten av vår reklam.

 

Internationella dataöverföringar

 

Personuppgifter om användare kan lagras och behandlas i alla länder där vi, våra anknutna företag eller tjänsteleverantörer upprätthåller arbetsplatser, inklusive länder (som USA) som ligger utanför det land eller den region där du är bosatt.

 

Det kan hända att dessa länder inte har lika omfattande dataskyddslagar som lagarna i ditt land eller din region, men vi vidtar åtgärder för att säkerställa att din integritet alltid skyddas i enlighet med denna integritetspolicy.

 

När du använder våra tjänster innebär det att du förstår att dina personuppgifter kan överföras till våra och våra tjänsteleverantörers arbetsplatser i enlighet med beskrivningen i denna integritetspolicy.
 

Nyhetsbrev

 

Användare kan prenumerera på våra nyhetsbrev.Vi och HomeAway-gruppen kan ibland erbjuda olika nyhetsbrev som är avsedda att förbättra de tjänster vi eller de erbjuder. Alla användare kan säga upp prenumerationen på dessa nyhetsbrev när som helst via vårt center för kommunikationsinställningar, även om det kan ta lite tid innan dina inställningar träder i kraft.

Undersökningar

 

Vi kan använda undersökningar för att samla in information om våra användare. Ibland ber vi användarna om feedback i syfte att utvärdera potentiella funktioner och tjänster. Det är helt och hållet upp till dig att välja om du ska besvara en undersökning. Vi använder information som samlas in via undersökningar för att förbättra våra tjänster.

Spel
 

Det kan ibland hända att vi tillhandahåller spel på webbplatsen. Dessa spel kan medföra anslutningar till andra användare eller tredje parter. I sådana fall samtycker du till att dina personuppgifter överförs så som nödvändigt.

 

Mobila appar
 

När du hämtar eller använder appar som är relaterade till vår webbplats kan vi få information om din geografiska plats och din mobila enhet, inklusive ett unikt ID för enheten. Vi kan använda denna information för att förse dig med platsbaserade tjänster, t.ex. reklam, sökresultat och annat anpassat innehåll. De flesta mobila enheter ger dig möjlighet att stänga av platstjänster. Om du har frågor om hur du inaktiverar platstjänster i din enhet rekommenderar vi att du läser enhetens handbok eller kontaktar mobiloperatören eller enhetstillverkaren.

 

Telefonsamtal
 

Utöver insamlingen av uppgifter online och via korrespondens kan vi också tala med dig direkt (t.ex. på ett möte med ägare) eller på telefon. Med föregående medgivande från användare spelar vi ofta in telefonsamtal för kvalitetssäkrings- och utbildningsändamål. Sådana inspelningar regleras också av denna integritetspolicy och vi lagrar dem på samma sätt som vi lagrar andra uppgifter. Samtalsinspelningar kan också överföras till och behandlas på platser över hela världen.

Förfrågningar och annan elektronisk kommunikation
 

Resenärer kan skicka frågor till ägare via en webbplats och resenärer och ägare kan även kommunicera vidare med varandra via verktyg på en webbplats.  Om du du väljer att skicka en fråga till en ägare på en webbplats kommer ditt namn och andra uppgifter som du tillhandahåller att vara synliga för den relevanta ägaren, så att ägaren kan svara dig. Förfrågningar som skickas med hjälp av HomeAway-systemet är också tillgängliga för granskning av våra medarbetare, ombud och representanter, som kan använda all sådan information som en del av de tjänster vi tillhandahåller.

 

Om resenärer och ägare engagerar sig i ytterligare kommunikation via en webbplats har även vi åtkomst till sådan kommunikation som vi kan övervaka med avseende på förtroende och säkerhet och för att tillhandahålla tjänster.


Om du deltar i sådan kommunikation och ringer den andra parten kan det hända att du blir ombedd att lämna ett nummer för återuppringning. Dela inga uppgifter i ett e-postmeddelande eller telefonsamtal som du inte är beredd att låta en sådan person och HomeAway-gruppen ha tillgång till, inklusive men ej begränsat till kreditkorts- och bankkontouppgifter. Innan du avslöjar några kreditkorts- eller bankuppgifter eller gör någon betalning bör du ta dig tid att läsa våra communitysidor, där du kan hitta mer information om nätfiske och hur du kan minska dina risker.

 

Ibland kan vi även använda e-postservrar som tillhör tredje part för att skicka och spåra mottagande av sådan kommunikation och för att analysera mönster i sådan kommunikation med avseende på förtroende och säkerhet samt för att samla in uppgifter, t.ex. uppgifter om förfrågningar och bokningar (på anonym basis), i syfte att förstå vår verksamhet bättre. Vårt system sparar inte meddelanden på obestämd tid och de är eventuellt inte tillgängliga efter att meddelandet har levererats till dig. Skriv därför ut en kopia av varje meddelande som är viktigt för dig – t.ex. ett kvitto på betalning eller en bokningsbekräftelse.

Hur skyddar vi dina personuppgifter när vi väl har fått in dem?

 

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig eller olaglig behandling och mot oavsiktlig förlust eller förstörelse av eller skada på dina personuppgifter. Inget system är fullständigt säkert, men vi anser att de åtgärder som har implementerats för webbplatsen minskar vår sårbarhet för säkerhetsproblem till en nivå som är lämplig för den typ av data som behandlas. Vi har upprättat säkerhetsåtgärder för att skydda vår användardatabas, och åtkomst till databasen är begränsad internt. Det följande förblir dock varje användares ansvar att:

 • skydda mot obehörig åtkomst till ditt användarkonto
 • säkerställa att ingen annan använder webbplatsen medan användarens enhet är inloggad på webbplatsen (inklusive genom att logga in på din enhet via en mobil, Wi-Fi eller dela den anslutning du använder)
 • logga ut från eller stänga webbplatsen när den inte används
 • om relevant, hålla lösenord eller andra åtkomstuppgifter hemliga. Ditt lösenord och dina inloggningsuppgifter är personliga för dig och ska inte lämnas ut till någon annan person eller användas för att exempelvis ge delad åtkomst via ett nätverk. Du ska använda ett lösenord som är unikt för din användning av webbplatsen – använd inte samma lösenord som du använder för en annan webbplats eller ett e-postkonto samt
 • upprätthålla god säkerhet på internet och undvika hot mot säkerheten. Om exempelvis ditt e-postkonto eller Facebook-konto äventyras kan det medge åtkomst till ditt konto hos oss om du har givit oss sådana uppgifter och/eller tillåtit åtkomst via sådana konton. Om ditt e-postkonto äventyras kan det användas för att uppmana oss att återställa ett lösenord och få åtkomst till ditt konto hos oss. Det är viktig att du håller alla kontouppgifter säkra. Om du tror att något av dina konton har äventyrats bör du ändra dina kontoreferenser hos oss och i synnerhet se till att inget äventyrat konto medger åtkomst till ditt konto hos oss. Du bör också underrätta oss så snart du kan så att vi kan försöka hjälpa dig att hålla ditt konto säkert och om nödvändigt varna alla andra som kan beröras av problemet.

Kom ihåg att internet inte är säkert, trots de åtgärder som vidtas av oss och de tredje parter vi anlitar. Som resultat därav har andra ändå möjlighet att på olagligt sätt snappa upp eller får åtkomst till privata överföringar eller uppgifter.

Externa länkar och sociala insticksprogram

 

Om någon del av webbplatsen länkar dig till andra webbplatser regleras dessa webbplatser inte av denna integritetspolicy. Vi rekommenderar att du granskar de integritetspolicyer som publiceras på sådana andra webbplatser för att förstå deras procedurer för insamling, användning och avslöjande av personuppgifter.  Detta kan också vara fallet när någon del av webbplatsen använder sociala insticksprogram från andra webbplatser, t.ex. Facebook. Insticksprogram som Facebooks ”Gilla”-knapp, ”Kommentarer” och ”Facebook Connect” kan identifieras genom en av Facebook-logotyper som bokstaven ”f” eller ikonen ”tummen upp” och är i praktiken som en liten del av Facebook inbäddad på webbplatsen. (En lista med Facebooks sociala insticksprogram och deras ikoner finns här.) Vi erbjuder dessutom möjligheten att registrera dig på vår webbplats via insticksprogrammet ”Facebook Connect” som ger registrerade Facebook-användare möjlighet att registrera sig på vår webbplats med hjälp av sina Facebook-kontouppgifter, utan att ange de nödvändiga uppgifterna manuellt på vår webbsida. Istället kommer din e-postadress och ditt Facebook-ID att överföras från Facebook till oss och lagras av oss. När du kommer till en webbsida som använder dessa insticksprogram skickar din webbläsare viss information till Facebook. Precis som med andra webbplatser som använder dessa insticksprogram har vi ingen kontroll över detta datautbyte. Om du vill ta reda på mer om vilken information Facebook tar emot när du besöker en webbsida med ett av deras insticksprogram rekommenderar vi att du besöker Facebooks hjälpcentersida.

 

Vad är cookies, spårningspixlar och genomskinliga GIF:ar och varför använder vi dem?
 

En cookie är en liten fil som vissa av våra webbsidor placerar på din hårddisk. Vi och eller tredje parter som har godkänts av oss kan använda cookies för att hjälpa oss att analysera flödet på våra webbsidor, anpassa tjänster, innehåll och reklam, mäta kampanjers effektivitet samt främja förtroende och säkerhet. Cookies används normalt på de flesta större transaktionsbaserade webbplatser på i stort sett samma sätt som vi använder dem på vår webbplats.

 

Vår webbplats har ett särskilt avsnitt om cookies som du kan läsa här.


Du kan ta bort och blockera alla cookies, men i så fall kommer vissa delar av webbplatsen inte att fungera. Vi vill vara öppna avseende vår användning av cookies. Även om du bara surfar på webbplatsen samlas viss information automatiskt in från dig (inklusive information om datorn och anslutningen, webbläsartyp och -version, operativsystem och plattformsinformation samt tidpunkt för åtkomst till webbplatsen). Denna information samlas in varje gång du använder webbplatsen och används för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy.

Du kan minska mängden information som cookies samlar in från din enhet. Ett enkelt sätt att göra det är ofta att bara ändra inställningarna i din webbläsare. Vår cookiepolicy förklarar hur du gör det. Om du gör sådana ändringar måste du vara medveten om att (a) din användning av webbplatsen kan påverkas negativt (och möjligen förhindras fullständigt), (b) dina upplevelser på denna och andra webbplatser som använder cookies för att förbättra eller anpassa upplevelserna kan påverkas negativt samt (c) det kan hända att du inte får se reklam som återspeglar ditt sätt att använda vår webbplats och andra webbplatser. Du kan ta reda på hur man gör dessa ändringar i webbläsaren på denna webbsida. Om du inte har ställt in din webbläsare så att den vägrar ta emot cookies kommer vårt system att skicka cookies så snart du besöker vår webbplats. När du använder webbplatsen innebär det att du samtycker till detta så länge du inte ändrar dina webbläsarinställningar.

Vi samlar in uppgifter avseende ägares och resenärers användning av webbplatsen och delar dem med ett eller flera externa spårningsföretag i syfte att rapportera statistik. I detta samband använder vissa av de sidor du besöker på vår webbplats elektroniska bilder som är inlagda i webbsidans kod. Dessa kallas spårningspixlar (ibland även ”genomskinliga GIF:ar”) och kan fungera på i stort sett samma sätt som cookies. Klicka här för att se de cookies vi använder när du besöker vår webbplats.

Spårningspixlar kan användas för att spåra användares trafikmönster mellan olika sidor, i syfte att maximera webbtrafikens flöde. Våra externa reklamleverantörer kan också använda spårningspixlar för att känna igen dig när du besöker webbplatsen och för att ta reda på hur du hittade webbplatsen. Klicka här om du vill ha mer information om denna praxis och ta reda på hur du kan se till att dessa uppgifter inte används av sådana företag. 

 

Visning av skräddarsydd reklam/dina alternativ
 

Den reklam du ser på denna webbplats tillhandahålls av oss eller av våra tjänsteleverantörer. Men vi ger även andra tredje parter rätt att samla in uppgifter om dina onlineaktiviteter med hjälp av cookies och annan teknik. Dessa tredje parter omfattar (1) andra företag i HomeAway-gruppen och/eller anknutna företag, (2) affärspartner som samlar in uppgifter när du visar eller samverkar med någon av deras annonser på våra webbplatser samt (3) annonsnätverk som samlar in uppgifter om dina intressen när du visar eller samverkar med någon av de annonser de placerar på många olika webbplatser på internet. De uppgifter som samlats in av dessa tredje parter används för att göra förutsägelser om dina egenskaper, intressen eller önskemål och för att visa annonser som är skräddarsydda för dina intressen på våra webbplatser och över hela internet. Ytterligare information finns i vår cookiepolicy.

 

Observera att vi inte har åtkomst till eller kontroll över cookies eller annan teknik som dessa tredje parter kan använda för att samla in uppgifter om dina intressen och dessa tredje parters metoder för behandling av uppgifter täcks inte av denna integritetspolicy. Vissa av dessa företag kan vara medlemmar i Network Advertising Initiative som erbjuder en enda plats för att välja bort målinriktad reklam från medlemsföretag. Klicka här och här för att ta reda på mer.

 

I likhet med andra företag som är verksamma online deltar denna webbplats i cookiebaserade utbyten där anonyma uppgifter samlas in om dina surfvanor via cookies och annan teknik och delas upp i olika intresseområden (t.ex. resor). Dessa intresseområden delas sedan med tredje parter, inklusive annonsörer och annonsnätverk, så att de kan skräddarsy annonser för dina intressen. Vi delar inga personuppgifter (t.ex. din e-postadress) med dessa företag och vi tillåter inte dessa företag att samla in några sådana uppgifter om dig på vår webbplats. Klicka här om du vill veta mer om cookiebaserade utbyten, inklusive hur man får tillgång till information om intresseområden som är förknippade med cookies på din dator och hur man kan avstå från att delta i sådana program.


Hur kan jag korrigera eller uppdatera mina uppgifter?

Vi ger våra användare möjlighet att ändra uppgifter som har tillhandahållits tidigare. Du kan göra detta genom att skicka en begäran till vår kundtjänst eller genom att uppdatera de relevanta uppgifterna i ditt konto.
 

I vissa jurisdiktioner har du eventuellt rätt att ge oss anvisningar avseende det sätt som dina personuppgifter får användas på efter din bortgång. Detta kan omfatta hur HomeAway får fortsätta att lagra, radera och dela dina personuppgifter och, om tillämpligt, information om den person som du har utsett för att utöva dina rättigheter efter din bortgång.

 


Hur avstår jag från att få marknadsföringsmeddelanden från er?

Du kan avstå från att ta emot marknadsföringsmeddelanden från oss på följande sätt:

 

 • kontakta vår kundtjänst
 • följa anvisningarna som ingår i varje meddelande eller nyhetsbrev
 • använda funktionen för att avbeställa eller
 • skicka din begäran till oss på de kontaktadresser som anges nedan.

 

Kom ihåg att om du ändrar dina inställningar kan det ta lite tid innan de träder i kraft.

 

Hur länge kommer vi att behålla dina personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som du samtycker till enligt villkoren i denna integritetspolicy eller så som krävs i tillämplig lag och sedan kan vi bevara vissa uppgifter som är förknippade med ditt konto, inklusive för statistiska ändamål och bokföringens integritet.

 

 

Webbplatsen kan omfatta länkar till webbplatser som tillhör tredje part. Vi ansvarar inte för integritetsrelaterade metoder eller innehåll på sådana webbplatser. Webbplatsen kan dessutom innehålla länkar till villkor och integritetspolicyer som tillhör externa leverantörer som tillhandahåller verktyg eller tjänster på webbplatsen. Läs därför igenom alla integritetspolicyer på sådana länkar eller webbplatser noggrant innan du samtycker till villkoren för eller använder sådana webbplatser.

 

När gjordes den senaste ändringen av denna integritetspolicy?

 

Denna integritetspolicy uppdaterades senast på det datum som anges ovan och den gäller från detta datum. Det kan ibland hända att vi ändrar denna integritetspolicy för att återspegla lagstadgade krav, framsteg i teknik, webbplatsuppdateringar och förändringar av våra metoder för insamling och avslöjande av uppgifter. Varje ny policy kommer att träda i kraft automatiskt när den publiceras på webbplatsen. Därför bör du komma tillbaka hit regelbundet för att läsa vår mest aktuella integritetspolicy. Du bör dessutom skriva ut ett exemplar för dina handlingar.

 

Hur kan jag kontakta er?

Om du har frågor om denna integritetspolicy, metoderna på denna webbplats eller din interaktion med denna webbplats rekommenderar vi att du kontaktar vår kundtjänst.

 

Om du inte är nöjd med de svar du får kan du även kontakta vår UK Privacy Officer på privacy@homeaway.co.uk.

 

Personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter du förser oss med via denna webbplats är HomeAway UK Limited med adress 25th Floor, Portland House, Bressenden Place, London, SW1E 5BH, Storbritannien. HomeAway UK Limited är registrerat hos Information Commissioner's Office under registreringsnummer Z8903528.