HomeAways sekretesspolicy

 

Vi menar allvar med att skydda våra användares sekretess. I den här sekretesspolicyn beskrivs hur vi använder och skyddar personliga data. Den gäller för HomeAway.se och eventuella andra webbplatser som har en länk till den här policyn i sidfoten på sidan (som benämns ”webbplatsen” i den här policyn).

Webbplatsen drivs av HomeAway Deutschland GmbH, Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt am Main, Tyskland som ingår i HomeAway, Inc.-koncernen. Du hittar mer information om HomeAway-koncernen och dess företag i blanketterna S-1, 10-K och 10-Q som skickas in till United States Securities and Exchange Commission vid den första registreringen respektive årligen och kvartalsvis, och som kan ses här: http://investors.homeaway.com/sec.cfm 

Termerna ”användare” och ”du” syftar i den här sekretesspolicyn både på resenärer som använder webbplatsen för att söka efter bostäder att hyra, och på medlemmar som registrerar sig på webbplatsen för att erbjuda sina bostäder för uthyrning. De syftar även på andra som använder vår webbplats – våra t.ex. investerare eller personer som söker arbete via webbplatsen.

Vi använder endast information som samlas in om dig på det sätt som beskrivs i den här sekretesspolicyn. Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som ägs av en tredje part. Vi ansvarar inte för dessa webbplatsers sekretessrutiner eller innehåll. Läs därför noga igenom eventuella sekretesspolicyer på dessa webbplatser innan du godkänner deras villkor eller använder webbplatserna. Såvida inget annat anges i den här policyn har de ord och fraser som används i den här policyn samma betydelse som i villkoren och bestämmelserna för användning – dessa hittar du under Villkor och bestämmelser.

Genom att uppge information för oss när du registrerar dig, kontaktar oss eller på annat sätt använder webbplatsen ger du ditt uttryckliga samtycke till den här sekretesspolicyn. Den här sekretesspolicyn uppdaterades senast november 2011 och gäller från det datumet. Vi kan då och då ändra den här sekretesspolicyn för att återspegla lagstadgade krav, tekniska framsteg, uppdateringar av webbplatsen och ändringar i våra rutiner för insamling och vidarebefordran av information. En ny policy träder automatiskt i kraft när den publiceras på webbplatsen. Du bör därför gå till den här sidan med jämna mellanrum för att se vår senaste sekretesspolicy. Du bör även skriva ut en kopia för eget bruk.

Vi kan komma att samla in omdömen skrivna av resenärer om en verksamhet de bott på (”resenärsomdömen”) och/eller skrivna av ägare om en resenärs vistelse (”ägaromdömen”). Resenärsomdömen visas på vår webbplats, medan ägaromdömen endast visas för ägare som får en förfrågan eller ett bokningsbegärande från den resenären. Med hjälp av ägaromdömen får ägare veta mer om den resenär som kontaktat dem och detta ökar förtroendet för vår plattform. Ägare måste följa lagen och detta omfattar att inte använda information om en resenär i syfte att diskriminera resenären.

Safe Harbor

HomeAway följer det amerikanska handelsdepartementets (US Department of Commerce) Safe Harbor-principer för att skydda överföring av data till USA från EU och Schweiz. HomeAway har certifierat överensstämmelse med Safe Harbor-sekretessprinciperna angående meddelanden, urval, vidarebefordran, säkerhet, dataintegritet, åtkomst och verkställande. Du kan läsa mer om principerna och se den information som vi har skickat in till Department of Commerce här: http://export.gov/safeharbor/


Vem bearbetar dina personliga data, och var?

Dina personliga data (benämns också din personliga information) – dvs. data som identifierar dig, eller som kan leda till att du identifieras – kommer att samlas in, bearbetas, lagras, användas av oss och skickas vidare till och bearbetas av företag i HomeAway-koncernen och andra databearbetningsföretag som agerar enligt våra instruktioner. HomeAway är ett globalt företag. Personliga data som har lämnats av eller samlats in från användare kan därför lagras och bearbetas i USA eller andra länder där vi, HomeAway-koncernen, eller våra agenter har anläggningar. Genom att använda vår webbplats godkänner du att dina personliga data kan skickas ut ur det land där du befann dig när du uppgav informationen (”ditt land”), och du samtycker till all överföring av information ut ur ditt land. Dessa andra länder har kanske inte den typ av dataskyddslagar som gäller i ditt land. Om vi skickar dina personliga data ut ur ditt land på detta sätt kommer vi emellertid att vidta åtgärder för att försöka se till att dina rättigheter fortsätter att vara skyddade i enlighet med gällande dataskyddslagar, den här sekretesspolicyn och villkoren i vår Safe Harbor-självcertifiering.

När du använder HomeAways tjänster för att kommunicera med andra personer (till exempel om du använder HomeAways plattform för att kommunicera med hyresgäster som vill hyra din bostad) kommer den kommunikationen även att vara tillgänglig för oss och kommer att täckas av dessa regler.

Den här webbplatsen använder sig av Google Analytics, ett webbanalysverktyg från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder "cookies", det vill säga textfiler som placeras i din dator för att kunna analysera hur du använder webbplatsen. Den information som dessa cookies samlar in om ditt användande av denna webbplats lagras i regel på en av Googles servrar i USA. Vid aktivering av IP-anonymisering för denna webbplats kommer din IP-adress att förkortas inom medlemsstaterna av EU samt i alla andra stater som är medlemmar i det europeiska ekonomiska samarbetet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att skickas till en av Googles servrar för att där förkortas. På uppdrag av innehavaren av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter över aktiviteter på webbplatsen och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbplatsen och användning av internet till innehavaren av webbplatsen. Google Analytics kommer inte att koppla samman din IP-adress med annan information som Google innehar. Du kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på din webbläsare, men observera att om du gör detta kan det leda till att du inte har möjlighet att använda webbplatsens funktionalitet fullt ut. Du kan också förhindra insamling av data från cookies och din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och behandlingen av dessa uppgifter av Google genom att ladda ner och installera denna tillgängliga webbläsar-plugin här: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en)

 

Du kan förhindra registreringen genom Google Analytics genom att klicka på följande länk. Det finns en opt-out cookie som förhindrar framtida insamling av information vid besök på denna webbplats: <a href=”javascript:gaOptout()”>Inaktivera Google Analytics</a>
Ytterligare information över användarvillkor och integritetspolicy hittar du under: http://www.google.com/analytics/terms/se.html samt under https://www.google.de/intl/se/policies/. Vi vill påpeka att på denna webbplats används Google Analytics-koden ”gat._anonymizeIp();” som har utvidgats för att säkerställa en anonym insamling av IP-adresser (s k IP-maskering).


Informationen vi samlar in

Du kan uppge personliga data till oss vid olika tidpunkter. För att bearbeta en begäran eller förfrågan från dig så måste vi till exempel veta allt eller något av följande: ditt fullständiga namn, adress, telefonnummer, e-postadress, din nuvarande vistelseplats, och för medlemmars annonser även betalningsmetod. Du kan också uppge personliga data vid andra tillfällen, t.ex. när du registrerar dig på webbplatsen eller skickar in en annons om en bostad. Vi kan även samla in information genom cookies eller webbsignaler. Mer information om hur sådana fungerar finns i det relevanta avsnittet längre ner i den här policyn. Vi samlar även in IP-adresser, identifieringsformation om mobila enheter, din vistelseplats, navigerings- och klickströmsdata, tidpunkten för webbplatsbesöket, bostäder du har tittat på, vad du sökte efter, besökets varaktighet samt andra uppgifter om din aktivitet på webbplatsen. Om du ber oss att ansluta till andra webbplatser (t.ex. till ditt Facebook-konto) kan vi få information den vägen också. Mer information om hur vi samlar in personliga data finns i avsnitten Marknadsundersökningar och Nyhetsbrev nedan. Vi samlar in data om dig genom att du antingen uppger personliga uppgifter, genom automatisk insamling av information om dig när du använder webbplatsen, när vi talar med dig, eller från tredje parter. Information som har samlats in via en tredje part kan vara kredituppgifter som vi använder för att förhindra och upptäcka bedrägerier, information från din mobiloperatör om du använder webbplatsen via en mobil enhet eller information från tredje parter som sociala medier eller webbplatser med reseinformation som du har bett oss att dela dina data med. 

Så här används dina personliga data

Vårt huvudsyfte med insamlingen av personliga data är att tillhandahålla de tjänster som du ber om liksom sådana som vi tror optimerar din användning av webbplatsen. Du samtycker till att vi använder dina personliga data för följande syften:

 • För tjänsterna eller för att tillmötesgå din förfrågan.
 • När du skapar en profil på vår webbplats visas informationen i din profil för andra användare av webbplatsen.
 • För att kontakta dig vid vissa tillfällen med användar- eller serviceuppdateringar.
 • För att skicka andra meddelanden som hjälper oss att tillhandahålla tjänsterna på webbplatsen.
 • För att hjälpa personer som du har gjort affärer med. Om du t.ex. äger en bostad och en resenär som har bokat hos dig behöver dina uppgifter kan vi vidarebefordra dem, och om du är resenär och en ägare som du har bokat hos behöver kontakta dig kan vi vidarebefordra dina uppgifter.
 • För att anpassa, mäta, rapportera om och förbättra våra tjänster, vårt innehåll och vår reklam.
 • För att marknadsföra tjänster som har anknytning till webbplatsen eller till HomeAway-koncernen och/eller våra dotterbolag.
 • För att jämföra uppgifter och se om de är korrekta, och bekräfta dem hos en tredje part.
 • För att förhindra, utreda eller vidta rättsliga åtgärder för aktiviteter som kan vara olagliga, otillåtna eller skadliga.
 • För att verkställa vår sekretesspolicy och/eller våra villkor eller för några andra syften som det hänvisas till i denna sekretesspolicy eller dessa villkor.

Vi sammanställer statistik om webbplatstrafik, försäljning och annan kommersiell information som vi vidarebefordrar till tredje parter för att få hjälp att förbättra de tjänster som vi tillhandahåller till dig. Vi använder även demografisk information för att skräddarsy webbplatsen och vi delar sådan information med tredje parter så att de kan skapa en bättre bild av vår kundbas och allmänna konsumenttendenser.

Om du är medlem kommer vi dessutom att kunna kontakta dig angående ditt konto och din användning av våra tjänster.

Så här kan vi vidarebefordra dina personliga data

Vi kan vidarebefordra dina personliga data för att verkställa våra policyer, eller när tillämplig lagstiftning ger oss tillåtelse att göra det, till exempel som svar på en förfrågan från en myndighet, eller i samband med verklig eller påtänkt rättstvist, eller för att skydda vår egendom, vår personal och andra rättigheter eller intressen.

Vi kan också dela dina personliga data med

 • en av våra samarbetspartner om du har bett om tjänster eller information från denna
 • en annan medlem om du har gjort affärer med denna
 • en tredje part som utför tjänster på vårt uppdrag
 • företag i HomeAway-koncernen och/eller dotterbolag
 • andra företag eller affärsenheter, till exempel om vi överväger en sammanslagning med eller försäljning till det företaget eller den affärsenheten
 • andra företag som vi arbetar med för att publicera alla eller en del av våra medlemmars bostadsannonser eller på annat sätt tillhandahålla reklamtjänster eller andra tjänster med anknytning till vår eller HomeAway-koncernens verksamhet; detta kan omfatta visning av dina foton på andra webbplatser
 • eventuella tredje parter som du har bett oss att dela dina personliga data med – t.ex. Facebook om du har bett oss att ansluta till ditt Facebook-konto.

Du har kanske kommit till vår webbplats via en hyperlänk från en webbplats som tillhör någon av våra handelspartner. I så fall samtycker du till att din personliga information och köpinformation, inklusive beteendemönster, delas med den handelspartnern i enlighet med vårt avtalsmässiga förhållande med denna.

Om vi, HomeAway eller någon del av HomeAway-koncernen mot förmodan skulle säljas, eller några av dess tillgångar överföras till en tredje part, kan din personliga information också komma att överföras i egenskap av en värdefull tillgång. Potentiella köpare och deras rådgivare kan få åtkomst till data som en del i säljprocessen. Användningen av din personliga information förblir dock underställd den här sekretesspolicyn. På liknande sätt kan din personliga information komma att vidarebefordras till en efterträdare i den osannolika händelsen av likvidation, konkurs eller förvaltning. Vår kunddatabas kan säljas separat från resen av företaget, helt eller i olika delar. Det kan även hända att köparens verksamhet är en annan än vår.
 

Uthyrarens svarstid Det är viktigt för oss att erbjuda en mycket bra service. Därför accepterar du som uthyrare att vi samlar in statistisk information över din svarstid gällande förfrågningar från hyresgäster. Den här informationen kommer att visas i din annons.

Nyhetsbrev

Om du registrerar dig som medlem på webbplatsen kommer du att få vårt nyhetsbrev för ägare, som utgör en viktig del av den tjänst vi tillhandahåller. Resenärer som använder webbplatsen erbjuds att få vårt nyhetsbrev för resenärer när de registrerar sig hos oss. Vi och HomeAway-koncernen kan då och då erbjuda olika nyhetsbrev i syfte att förbättra de tjänster som vi eller de erbjuder. Användare kan när som helst avsluta sin prenumeration på dessa nyhetsbrev, men det kan dröja något innan ändringen börjar gälla.

Marknadsundersökningar

Vi använder oss även av marknadsundersökningar för att samla in information om våra användare. Vi kommer då och då att be våra användare att lämna synpunkter i syfte att kunna utvärdera eventuella funktioner och tjänster. Valet att svara på en marknadsundersökning är helt och hållet ditt. Vi använder den information som samlas in från marknadsundersökningar för att förbättra våra tjänster.

Spel

Vi kan då och då använda spel på webbplatsen. Spelen kan omfatta anslutning till andra användare eller tredje parter. Om så är fallet samtycker du till att dina personliga data överförs i överensstämmelse med detta.

Telefonsamtal

Förutom att samla in data online och genom korrespondens med dig kan vi även tala med dig personligen (t.ex. vid ett ägarmöte) eller på telefon. Vi spelar ofta in telefonsamtal. Dessa inspelningar styrs också av den här sekretesspolicyn och vi förvarar dessa data på samma sätt som vi förvarar andra data. Inspelningar av samtal kan även överföras till eller bearbetas på andra platser över hela världen.


Förfrågningar och annan elektronisk kommunikation

Hyresgäster kan skicka förfrågningar direkt till fastighetsägare via webbplatsen och hyresgäster och fastighetsägare kan även kommunicera mer med varandra genom att använda de olika verktygen tillgängliga på webbplatsen. 

Om du väljer att skicka en förfrågan till en fastighetsägare via webbplatsen, kommer din personliga information, inklusive din e-postadress och all annan information som du tillhandahåller (om inte webbplatsen anger annat), att vara synlig för relevant fastighetsägare så att de kan svara direkt till dig. Förfrågningar som skickas via HomeAways system är även tillgängliga för granskning av ett begränsat antal kundtjänstmedarbetare, som kan komma att frågas av fastighetsägaren eller andra om deras senaste förfrågningshistorik. Av säkerhetsskäl blir e-postadresser ersatta av -----@---- vid kommunikation via plattformen HomeAway eller vårt system.

Om hyresgäster och fastighetsägare kan komma att kommunicera ytterligare genom webbplatsen, har vi tillgång till även denna kommunikationen, vilken vi även kan övervaka av förtroende- och säkerhetsskäl.

Om du deltar i sådan kommunikation och ringer den andra parten, kan du bli ombedd att lämna ett telefonnummer för uppringning. Dela inte med dig av information i e-postmeddelanden eller telefonsamtal som du inte är beredd att låta personer samt medarbetare på HomeAway få tillgång till, vilket inkluderar, men inte är begränsat till, kreditkortsdetaljer och bankkontouppgifter. Innan du vidarebefordrar detaljer för ditt kreditkort eller bankuppgifter, ta dig tid att besöka vårt Security Centre där du kan hitta mer information om nätfiske och hur du kan minska risken att bli utsatt för detta: https://www.homeaway.se/info/marketing/security-center.

Vi kan även vid olika tillfällen använda e-postservrar från en tredje part för att skicka och spåra kommunikation för att i sin tur analysera mönster av kommunikationen ur förtroende -och säkerhetssyfte samt för att samla information, som gäller  förfrågningar och bokningar (på en anonym basis), för att på så sätt hjälpa oss att bättre förstå vår verksamhet. Vårt system behåller inte meddelanden på obestämd tid och meddelandena är inte nödvändigtvis åtkomliga efter det att meddelandet har levererats till dig. Vänligen skriv ut en kopia av varje meddelande som är viktigt för dig - till exempel ett betalningskvitto eller bokningsbekräftelser.


Förfrågningar

Resenärer kan skicka förfrågningar till medlemmar via länkar på annonserna på webbplatsen. Om du väljer att skicka en förfrågan via dessa länkar kommer din personliga information, inklusive din e-postadress och annan information som du uppger, att kunna ses av den aktuella medlemmen, så att medlemmen kan svara dig direkt. Dina data kan även skickas till oss och vi kan få åtkomst till denna kommunikation även om du kontaktar medlemmen direkt. Meddelandena kan även lagras på, bearbetas av eller skickas genom våra servrar. Om du ringer medlemmen blir du kanske ombedd att uppge ett telefonnummer dit medlemmen kan ringa. Uppge inte sådan information som du inte är beredd att dela med medlemmen eller oss via e-post eller telefon; detta innefattar (men är inte begränsat till) information om kreditkort och bankkonto. Förfrågningar kan skickas till den individuella medlemmen som du valde och till vårt system. Din förfrågan kan ses av medlemmen som du skickade den till samt av vår kundtjänstpersonal som kan dela information om tidigare förfrågningar eller tidigare vistelser, inklusive dina kontaktuppgifter, med medlemmar. Vi kan också emellanåt använda en tredje parts e-postservrar för att skicka och spåra mottagning av e-postförfrågningar, samt analysera mönstret i förfrågningar som rapporteras av dessa spårningssystem från tredje part.
 
Hur skyddar vi din personliga information när vi har den?

Vi vidtar skäliga tekniska och organisationsmässiga åtgärder för att skydda mot obehörig och olaglig bearbetning av dina personliga data och mot oavsiktlig förlust eller förstörelse av, eller skada på, dina personliga data. Inget system är fullständigt säkert, men vi är ändå övertygade om att de åtgärder som har vidtagits på vår webbplats minskar vår sårbarhet för säkerhetsproblem till en nivå som är lämplig för den typ av data som hanteras. Vi har säkerhetsåtgärder för att skydda vår användardatabas och åtkomsten till denna databas är internt begränsad. Det är dock ditt ansvar att göra följande:

 • Skydda dig mot obehörig åtkomst till webbplatsen.
 • Se till att ingen annan använder webbplatsen när din dator är inloggad på webbplatsen (detta omfattar inloggning på din dator via en mobilanslutning, Wi-Fi-anslutning eller delad anslutning).
 • Logga ut eller lämna webbplatsen när den inte används.
 • I förekommande fall hålla ditt lösenord och annan åtkomstinformation hemlig. Ditt lösenord och andra inloggningsuppgifter är dina personliga och ska inte lämnas till någon annan eller användas för att få delad åtkomst via t.ex. ett nätverk.
 • Upprätthålla god Internetsäkerhet. Om det t.ex. görs intrång i ditt e-postkonto eller Facebook-konto kan det ge åtkomst till ditt konto hos oss om du har gett oss information om och/eller tillåtit åtkomst via dessa konton. Om någon gör intrång i ditt e-postkonto kan denne använda det för att be oss att återställa ditt lösenord och därmed få åtkomst till ditt konto hos oss. Förvara alla dina kontouppgifter säkert. Om du tror att något av dina konton har utsatts för intrång ska du ändra din kontoinformation hos oss, och framför allt se till att det utsatta kontot inte ger åtkomst till ditt konto hos oss. Du bör också meddela oss detta så snart som möjligt så att vi kan försöka att hjälpa dig att skydda ditt konto samt om så behövs även varna andra som kan påverkas..

Om du har bett oss att dela data med tredje parters webbplatser (t.ex. Facebook) är det dock inte säkert att deras servrar är säkra. Kreditkortsinformation lagras normalt lagras hos vår samarbetspartner som hanterar kreditkortsbetalningar och vi ber denna att se till att informationen förvaras säkert. Vi använder även tredje parter för att få hjälp med att optimera flödet, innehållet och reklamen på vår webbplats (se nedan). 

Observera dock att trots de åtgärder som vidtas av oss och de tredje parter som vi samarbetar med, så är Internet inte säkert. Det kan därför hända att andra på olagligt vis snappar upp eller får åtkomst till privata överföringar eller data. 


Vad är cookies, webbsignaler och osynliga GIF-bilder och varför använder vi dem?

En ”cookie” är en liten fil som vissa av våra webbsidor placerar på din hårddisk. Vi, eller tredje parter som vi samarbetar med, kan använda cookies som hjälp för att analysera vårt webbsidesflöde, anpassa våra tjänster, vårt innehåll och vår reklam, mäta erbjudandens effektivitet och öka tilliten och säkerheten. Cookies används vanligtvis av de flesta webbplatser på samma sätt som vi använder dem här på vår webbplats.

Du kan ta bort eller blockera alla cookies från den här webbplatsen, men vissa delar av den kommer då inte att fungera. Vi vill vara öppna med vår användning av cookies.

Även om du bara surfar på webbplatsen samlas det automatiskt in vissa uppgifter om dig (bl.a. information om dator och anslutning, webbläsartyp och -version, operativsystem och plattform samt tidpunkten för webbplatsbesöket). Denna information samlas in varje gång du använder webbplatsen och kommer att användas i de syften som beskrivs i den här sekretesspolicyn.

Du kan begränsa den information som cookies samlar in från din enhet. Ett enkelt sätt att göra detta är att ofta ändra webbläsarens inställningar. Om du gör det bör du vara medveten om att (a) din användning av webbplatsen kan påverkas negativt (och kanske t.o.m. omöjliggöras), (b) din upplevelse av den här webbplatsen och andra webbplatser som använder cookies för att förbättra eller anpassa din upplevelse kan påverkas negativt och (c) du kommer kanske inte att kunna se reklam som speglar din användning av vår webbplats eller andra webbplatser. Du kan ta reda på hur man gör dessa ändringar i webbläsaren här: www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Om du inte har ställt in din webbläsare så att den avvisar cookies kommer vårt system att skicka cookies så snart du går in på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen samtycker du till detta, såvida du inte ändrar webbläsarens inställningar.
 
Vi samlar in och delar information om medlemmars och resenärers användning av webbplatsen med ett eller flera undersökningsföretag (tredje part) i syfte att rapportera statistik. För att detta ska vara möjligt använder vissa sidor på vår webbplats små elektroniska bilder som är placerade i webbsidans kod, så kallade pixel-taggar (även benämnda osynliga GIF-bilder eller webbsignaler) som kan fungera på liknande sätt som cookies.

Webbsignaler kan användas för att spåra användares trafikmönster från en sida till en annan, i syfte att maximera webbtrafikens flöde. Våra tjänsteleverantörer (tredje part) kan också använda webbsignaler för att känna igen dig när du besöker webbplatsen, och ta reda på hur du hittade webbplatsen. Om du vill ha mer information om detta och ta reda på vilka möjligheter du har att förhindra denna information från att användas av dessa företag kan du klicka här: http://networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp 

Nätfiske och falska e-postmeddelanden

Om du får ett oönskat e-postmeddelande som verkar vara från oss eller någon av våra medlemmar och som uppmanar dig att ange personlig information (t.ex. kreditkortsnummer, inloggningsuppgifter eller lösenord) eller att verifiera eller bekräfta ditt konto eller annan personlig information genom att klicka på en länk, är det troligt att det e-postmeddelandet skickades av någon som försökte komma åt dina uppgifter på olagligt sätt. En sådan person kallas ibland ”nätfiskare” eller ”spoofer”. Vi frågar inte efter den här sortens information via e-post. Uppge inte informationen och klicka inte på länken. Hör av Dig till vår Kundservice om du får ett e-postmeddelande av den här typen.

Jobbsökande samt nuvarande och tidigare anställda

Om du använder webbplatsen för att söka arbete hos oss kommer vi att använda informationen som du uppger för att behandla din ansökan och övervaka rekryteringsstatistiken. Vi kommer inte att vidarebefordra information till en tredje part, t.ex. för att inhämta referenser, utan att först meddela dig, förutom om en sådan vidarebefordran krävs enligt gällande lag. Personlig information om sökande som inte har anställts sparas i 12 månader efter avslutat anställningsförfarande, varefter den förstörs eller raderas. Vi behåller anonymiserade statistiska uppgifter om sökande som informationsunderlag för våra anställningsaktiviteter, men enskilda personer ska inte kunna identifieras med hjälp av dessa data. HomeAway är baserat i USA och medarbetar- och rekryteringsdata förvaras där och på andra av HomeAway-koncernens verksamhetsställen över hela världen.

När en person har anställts av oss sammanställer vi en fil med uppgifter kring anställningen. I detta skede kommer du att få ytterligare information om hur vi förvarar information om anställda.

Hur kan jag korrigera eller uppdatera min information?

Du kan se all personlig information som vi bearbetar. Det bästa sättet att göra det om du är ägare är ett logga in på ditt konto på fliken för ägarinloggning längst upp på skärmen. Där kan du se dina grundläggande uppgifter och vid behov korrigera eller uppdatera dem närhelst det passar dig. Vi vill även ge dig möjlighet att identifiera eventuella felaktigheter i annan information som vi har om dig. Om vi blir upplysta om felaktigheter i personlig information kommer vi att göra nödvändiga korrigeringar där så är möjligt. Du kan be att få se, uppdatera eller ändra information som vi har om dig genom att kontakta oss.
 
Hur kan jag välja bort marknadskommunikation från er?

Vi kommer då och då att kontakta dig i marknadsföringssyfte. Detta kan omfatta kontakt via telefon eller e-post, såvida du inte har valt bort detta.
Du kan välja bort marknadskommunikation från oss på följande sätt: 

1.    Kontakta oss online via vår engelskspråkiga kundservice
2.    Följ anvisningarna i varje meddelande eller nyhetsbrev, 
3.    använd avbeställningsfunktionen (unsubscribe) via http://mailaway.homeaway.com/PreferenceCenter, eller 
4.    posta begäran till oss på HomeAway Deutschland GmbH, Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt am Main, Tyskland

Kom ihåg att det kan ta dröja något innan ändringarna börjar gälla om du har ändrat dina inställningar.

Hur länge behåller vi dina personliga data?

Vi kommer endast att spara dina personliga data så länge som det behövs för de syften som du har godkänt enligt gällande villkor och bestämmelser och enligt denna sekretesspolicy, eller såsom krävs enligt gällande lagstiftning, varefter vi kommer att ta bort dem.

Hur kontaktar jag er?

Om du har frågor om den här sekretesspolicyn, allmänna rutiner som rör den här webbplatsen eller din kommunikation med webbplatsen uppmanar vi dig att kontakta oss via vår  engelskspråkiga kundservice (endast på engelska). Om du inte är nöjd med det svar du får kan du även tala med vår Chief Privacy Officer (dataskyddschef) Arndt Soret som du når på asoret@homeaway.com. Om ditt klagomål mot förmodan fortfarande inte skulle ha lösts kan du, om dina data har överförts till USA från EU eller Schweiz enligt Safe Harbor-principerna, även kontakta vår tvistlösningstjänst som drivs av NIPC, en oberoende skiljedomstjänst som är baserad i EU. Vår Chief Privacy Officer kan ge dig mer information om den här tjänsten.

Senast uppdaterad den 9 juni 2016