HomeAway: Villkor för Hyresgästens grundgaranti

När du begär ersättning genom Basic Rental Guarantee från HomeAway® (”Hyresgästens Grundgaranti”) godkänner och samtycker du till dessa villkor (”villkoren”). I enlighet med nedanstående beskrivning, syftar vår grundgaranti för att skydda mot internetbedrägerier (som definieras nedan) vid betalning av depositioner eller hyresavgifter, med skydd för förluster uppgående till maximalt åtta hundra Euro (800 Euro).

 

1.     Riktlinjer för hyresgästens grundgarantin.

 

1.1  Villkor för grundgarantin

 

Du kan vara berättigad till grundgarantin om du uppfyller alla villkor nedan, d.v.s. om du:

 • hittar, förhör dig om, och betalar för en semesterbostad som annonseras genom någon av följande webbsidor som tillhör HomeAway, Inc: HomeAway.com, VRBO.com, VacationRentals.com, Holiday-Rentals.co.uk, HomeAway.com.au, OwnersDirect.co.uk, HomeAway FeWo-direkt.de, Homelidays.com, AlugueTemporada.com.br, Abritel.fr, HomeAway.nl, HomeAway.pt, HomeAway.es, HomeAway.it, HomeAway.dk, HomeAway.se, HomeAway.fi, HomeAway.ca, HomeAway.no och HomeAway.com.mx (tillsammans, ”HomeAway” eller ”HomeAway-sidorna”);
 • skickar in blanketten med begäran om ersättning genom hyresgästens grundgaranti (”kravblanketten”) inom de nedan angivna tidsfristerna. En hyresgäst som skickar in en kravblankett på korrekt sätt kallas härefter ”skyddad hyresgäst” (OBS! FÖR ATT RÄKNAS SOM SKYDDAD HYRESGÄST I SAMBAND MED GRUNDGARANTIN MÅSTE DEN ANNONSERADE BOSTADEN VARA AKTIVT ANNONSERAD PÅ EN HOMEAWAY-SIDA DÅ BETALNINGEN GÖRS OCH DIN BETALNING TILL ANNONSÖREN MÅSTE HA MOTTAGITS AV ANNONSÖREN INNAN HOMEAWAY HAR SKICKAT DIG ETT VARNINGSMEJL (OM SÅ GÖRS) OM MISSTÄNKT ELLER BEDRÄGLIG AKTIVITET I ANKNYTNING TILL HYRESOBJEKTET.  
 • skickar pengar till annonsören för att reservera bokningen eller reservationen av bostaden via: HomeAway Betalningar (kreditkort eller ACH-giro (ej banköverföring), Check, Kreditkort, Banköverföring, Paypal, ECheck, Chèques Vacances, National credit Card, MOIP, Bcash, MercadoPago, PagSeguro, ELV/SEPA overførsel, Pagos en linea PSE,PayU Latam, iDeal , BPay, (alla är s.k. “giltliga betalingsformer”)  för att säkerställa bokningen eller reservationen av bostaden,
 • drabbas av en ekonomisk förlust p.g.a. bedrägeri enligt beskrivning i klausul 1.2 nedan;
 • meddelar HomeAway om förlusten inom de tidsfrister som anges nedan; samt
 • nekas ersättning för det förlorade beloppet av (i) annonsören och (ii) din bank, betalningsleverantör, kreditkortsföretag (i den mån det tillämpas) eller reseförsäkring.
 • De aktuella villkoren för grundgarantin (och det skydd som erbjuds) är de som anges på den HomeAway-sida där den skyddade hyresgästen gjorde sin förfrågan, oavsett var hyresobjektet ligger.

1.2       Internetbedrägeri

 

”Internetbedrägeri” definieras som en insättning eller betalning som görs av en skyddad hyresgäst för ett hyresobjekt som annonseras på en HomeAway-sida där:

(i)     annonsen senare visar sig vara ett bedrägeri, enligt vår uppfattning; samt att
(ii)    HomeAway finner att sådan insättning eller betalning har skett till någon annan än annonsören som har gjort intrång i eller kapat annonsörens personliga epostkonto eller dennes HomeAway-konto och inför den skyddade hyresgästen har utgett sig för att vara annonsören i syfte att få till stånd en sådan betalning.

 

1.3       Blankett för begäran om ersättning

 

Endast en begäran om ersättning får skickas in för varje bokning, oavsett antalet resande i sällskapet, betalningsmetod eller antalet betalningar som skett.

2.     Skydd

Enligt vårt beslut, samt med förbehåll för de inskränkningar och begränsningar som anges i dessa villkor, tillhandahåller grundgarantin följande skydd: 

 

Grundgaranti

 

Denna ger en skyddad hyresgäst upp till med åtta hundra Euro (800 Euro) sammanlagt, för belopp som faktiskt betalats av en skyddad hyresgäst vid sidan av HomeAway Betalningar till en annonsör, i händelse av att dessa medel går förlorade eller blir stulna till följd av internetbedrägeri.

 


3.    Exempel på förluster som ej täcks.

Nedan följer illustrerande, men icke uttömmande, exempel på förluster som EJ TÄCKS av hyresgästens grundgaranti, enligt vårt gottfinnande:

 • Erlagd  handpenning eller betalning för semesterhyresobjekt som inte återbetalats eller returnerats på grund av att hyrestagaren underlät att följa annonsörens krav eller något annat brott mot hyresavtalet.
 • Alla förluster eller skador utom de belopp som faktiskt betalats eller lämnats som deponerad handpenning till annonsören, inklusive indirekta förluster, förlorade möjligheter, förlorade tullavgifter, banköverförings- eller behandlingsavgifter, valutaväxlingsavgifter, andra kontraktsmässiga straffavgifter, flygbiljetter och/eller andra kostnader, utgifter, förluster eller skador.
 • Betalningar och insättningar som gjorts kontant till en annonsör (som inte betalades till ägaren personligen), checkar som löses in till kontanter, Western Union, MoneyGram, Moneybookers eller andra omedelbara penningöverföringstjänster eller andra betalningsmetoder som vi enligt eget skäligt gottfinnande finner vara misstänkta eller bedrägliga.
 • Betalningar eller insättningar som gjorts till en annonsör efter det att HomeAway har skickat ett epostmeddelande till en skyddad hyresgäst för att varna om misstänkt eller bedräglig aktivitet i anknytning till hyresobjektet.
 • Alla sorters förluster där den skyddade hyresgästen och annonsören står i någon form av förhållande till varandra, eller agerar gemensamt eller självständigt i syfte att utsätta HomeAway för bedrägeri. 
 • All penningförlust som orsakas av eller uppstår på grund av händelser som ligger utanför vår kontroll och/eller annonsörens kontroll, inklusive bland annat byggnation, väder, naturkatastrofer, politiska hot eller säkerhetshot.
 • Alla insättningar eller betalningar för ett semesterhyresobjekt som inte annonserades som aktiv på en HomeAway-sida då betalningen gjordes.
 • Alla insättningar eller betalningar för en semesterbostad som inte återbetalats eller returnerats på grund av att en skyddad hyresgäst och annonsören tvistar om huruvida en återbetalning ska göras. 
 • Alla insättningar och betalningar till annonsören som överskrider åtta hundra Euro (800 Euro).
 • Alla penningförluster i samband med ett existerande hyresobjekt som är föremål för en tvist om huruvida annonsören var berättigad att hyra ut hyresobjektet.
 • Alla penningförluster utom förluster i samband med internetbedrägeri, inklusive bland annat alla förluster i samband med olaga tillträdesförbud, väsentligt felaktig information, olaga innehållande av deponeringsavgift efter vistelsen, händelser som skulle kunna kallas ”hyrestagarens ånger”, ”lockpriser”, eller andra klagomål som den skyddade hyresgästen har beträffande platsen eller objektets skick, renlighet eller lämplighet för ändamålet, vilka alla avgörs enligt vårt gottfinnande.

4. Villkor för hanteringen.

För att erhålla ersättning från HomeAway genom hyresgästens grundgaranti måste en skyddad hyresgäst följa nedanstående regler. Om reglerna ej följs, eller om den skyddade hyresgästen vidtar åtgärder, utan vårt skriftliga godkännande, som försämrar våra möjligheter och/eller rättighet att mildra en förlust, eller om den skyddade hyresgästen framför felaktiga eller missledande påståenden i samband med ett krav på ersättning härigenom, är hyresgästen ej längre berättigad till ersättning genom hyresgästens grundgaranti.


4.1 Ersättning från tredje part.  Om en skyddad hyresgäst har betalat ett belopp till en annonsör med en giltlig betalningsform måste den skyddade hyresgästen omedelbart kontakta bank(en), betalningsutfärdaren eller kreditkortsföretaget (i förekommande fall) för att återfå beloppet eller krediteras (en s.k. ”Chargeback”) så snart hyresgästen får reda på att det finns risk för att en förlust kommer att uppstå. En skyddad hyresgäst är bara berättigad att erhålla ersättning från HomeAway genom vår grundgaranti om banken eller bankerna, betalningsutfärdare, kreditkortsföretag (i förekommande fall) nekar den skyddade hyresgästens begäran om återbetalning/kreditering. Om HomeAway begär det, måste den berättigade hyresgästen förse HomeAway med skriftligt bevis för att hyresgästen kontaktade banken/bankerna, betalningsutfärdaren eller kreditkortsföretaget och att begäran om återbetalning/kreditering nekades. En skyddad hyresgäst måste acceptera alla förlikningserbjudanden som banken/bankerna, betalningsutfärdare, kreditkortsföretag eller reseförsäkring gör men kan ändå vara berättigad till ytterligare ersättning från vår grundgaranti om det förlikade beloppet understiger det maxbelopp som kan erhållas genom hyresgästens grundgarant. Om en skyddad hyresgäst erhåller någon form av ersättning från annonsören, banken eller kreditkortsföretaget efter det att hyresgästen erhållit ersättning genom hyresgästens grundgaranti, förpliktar sig den berättigade hyresgästen att omedelbart meddela HomeAway beträffande ersättningen och återbetala alla belopp som erhållits utöver vad som skulle betalats via hyresgästens grundgaranti.

4.2 Identitetsbevis.  En skyddad hyresgäst måste uppvisa skriftligt bevis på sin identitet (t.ex. kopia på pass, körkort, elräkning, kreditkortsinformation o.s.v.) som HomeAway kan komma att begära. HomeAway kan begära en eller flera former av identitetsbevis och alla avgöranden som HomeAway fattar gällande giltigheten hos ett identitetsbevis sker enbart enligt vårt gottfinnande.

4.3 Dokumentera att hyresobjektet annonseras.  Om HomeAway begär skriftligt bevis för att hyresobjektet annonserades på en HomeAway-sida vid tidpunkten då bokningen eller reservationen skedde måste den berättigade hyresgästen tillhandahålla detta.

4.4 Dokumentera förfrågan. På vår begäran måste en skyddad hyresgäst tillhandahålla en kopia (antingen digitalt eller i pappersformat) på verifiering av epost om förfrågan (”den ursprungliga förfrågan”) från HomeAway-sidan då den skyddade hyresgäst ursprungligen förhörde sig om hyresobjektet, och HomeAway måste kunna verifiera den ursprungliga förfrågan genom att den syns i vår databas över förfrågningar.

4.5 Dokumentera reservationen. En skyddad hyresgäst måste visa att hyresgästen nådde en slutgiltig överenskommelse med annonsören gällande det annonserade hyresobjektet och förse HomeAway med all dokumentation som HomeAway begär beträffande kommunikation med annonsören om hyresobjektet via epost, telefon, brev eller annan form.

4.6 Dokumentera all betalning. Om HomeAway skickade ett meddelande till den skyddade hyresgästen att ett annonserat objekt eller hyresobjekt inte omfattas av hyresgästens grundgaranti måste den skyddade hyresgästen kunna styrka att hen betalade annonsören via direkt banköverföring, PayPal, check eller kreditkort innan HomeAway skickade meddelandet. En skyddad hyresgäst måste tillhandahålla skriftlig dokumentation beträffande alla betalningar och återbetalningar (delbetalningar, fullständiga betalningar och/eller deponerade belopp) som gjorts till eller av annonsören. Godkända betalningsmetoder inkluderar men är inte begränsade till kreditkort, PayPal, överföring från bank till bank, personlig check, e-check, Chèques-Vacances, nationellt kreditkort, MOIP, Bcash, MercadoPago, PagSeguro, ELV/SEPA direktdebitering, Pagos en linea PSE, PayU Latam, iDeal, BPay.  En skyddad hyresgäst måste bevisa att dessa betalningar utfördes innan HomeAway skickade något meddelande om att hyresobjektet inte var berättigat att delta i, eller få täckning genom, vår grundgaranti.

4.7 Dokumentera förlusten. Den skyddade hyresgästen måste förse HomeAway med all skriftlig dokumentation om förlorade eller stulna belopp som HomeAway begär. Vidare måste den skyddade hyresgästen tillhandahålla skriftligt bevis på att annonsören tagit emot medlen från den skyddade hyresgästen, har informerats om den skyddade hyresgästens begäran om återbetalning och har vägrat eller underlåtit att skicka tillbaka eller återbetala dessa medel till den skyddade hyresgästen. Skyddada hyresgäster får inte ändra eller förstöra någon dokumentation beträffande de förlorade eller stulna medlen förrän ärendet har avslutats.

4.8 Meddela HomeAway.  Den skyddade hyresgästen måste meddela HomeAway inom femton (15) arbetsdagar från den första händelsen som var orsak till den skyddade hyresgästens krav på ersättning genom hyresgästens grundgaranti via: (i) http://help.homeaway.se/; eller (ii) brevpost till HomeAway UK Ltd, 25th Floor, Portland House, Bressenden Place, London, SW1E 5BH.


4.9 Anmäla krav på ersättning.  Den skyddade hyresgästen måste fylla i, skriva på och skicka in kravblanketten tillsammans med all nödvändig dokumentation till HomeAway inom ett (1) år från det datum då uthyrningen skulle påbörjas. Om en ifylld kravblankett inte har skickats in inom tidsfristen ska kravet anses ha avslagits. Kravblanketten som skickas in måste innehålla den skyddade hyresgästens samtycke till: 

 • att alla betalningar som finns tillgängliga för berättigade hyresgäster enligt hyresgästens grundgaranti ska genomföras endast och i den mån medel från annan försäkring eller ersättning (inklusive, i förekommande fall, garanti för trygg och säker uthyrning ) som någon som söker ersättning genom hyresgästens grundgaranti har tillgång till, inte täcker hela den berättigade hyresgästens förlorade eller stulna betalningar som gjorts till annonsören eller till någon som utgett sig för att vara annonsören, i förekommande fall;
 • att om HomeAway betalar ut ersättning, återbetalning eller chargeback som en skyddad hyresgäst begär av en fastighetsägare eller fastighetsförvaltare, samtycker hyresgästen till att HomeAway övertar alla hyresgästens rättigheter och krav gentemot annonsören och alla tredje parter i samband med betalningen och att HomeAway får värna om dessa rättigheter och krav direkt eller å hyresgästens vägnar, i enlighet med vårt eget gottfinnande; samt
 • att den skyddade hyresgästen samtycker till att underteckna ett generellt friskrivningsavtal i den form och med det innehåll som HomeAway godkänner, som anger sekretesskrav och friskriver HomeAway från alla krav som den skyddade hyresgästen kan ha haft gentemot HomeAway innan HomeAway genomförde betalningen.

4.10 Hjälp oss att hjälpa dig.  För att missförstånd ej skall uppstå klargörs att om en skyddad hyresgäst begär ersättning genom hyresgästens grundgaranti, samtycker hyresgästen till att utan oskäligt dröjsmål till HomeAway tillhandahålla  all dokumentation som HomeAway efterfrågar till stöd för kravet. Hyresgästen samtycker även till att samarbeta fullständigt med HomeAway i alla aspekter av hanteringen av ersättningskravet. HomeAway kan välja att inte hantera en betalning eller krav på ersättning från en skyddad hyresgäst som inte svarar på våra förfrågningar inom angivna tidsfrister.
 
5.  Hantering av ersättningskrav.  HomeAway slutför hanteringen av varje krav på ersättning genom hyresgästens grundgaranti inom skälig tid efter det att all efterfrågad information erhållits. Som ovan nämnts rekommenderas skyddada hyresgäster som begär ersättning att ej slänga eller ändra någon dokumentation gällande ersättningskravet innan ärendet har avslutats.

6. Hela avtalet; Kontaktinformation.  Dessa villkor, tillsammans med de villkor och den sekretesspolicy som finns på vår webbplats där den berättigade hyresgästen hittade hyresobjektet (som anges vid länkarna som återfinns längst ner på ifrågavarande webbplats) utgör hela avtalet mellan HomeAway och varje skyddad hyresgäst beträffande garantin. Varje skyddad hyresgäst godkänner och samtycker till att hyresgästen är bunden av gällande villkor för användning av vår webbplats, utom i den mån dessa modifieras av dessa villkor. Om du har frågor beträffande garantin eller dessa villkor, kontakta oss via: (i) http://help.homeaway.se/; eller (ii) brevpost till HomeAway UK Ltd, 25th Floor Portland House, Bressenden Place, London, SW1E 5BH.


Senast ändrad i 7 december 2017