SMS.jpg

Gratis SMS Service


Enligt våra uppgifter har fastighetsägare som besvarar bokningsförfrågningar inom 3 timmar 50% större chans att säkra bokningen. För att hjälpa Dig besvara Dina förfrågningar så fort som möjligt, erbjuder vi en gratistjänst som meddelar Dig via SMS när en förfrågan har gjorts för Din fastighet.


När en resenär skickar en förfrågan via e-post, skickas även denna informationen via SMS. SMS-meddelandet inkluderar hyresgästens namn, e-postadress, telefonnummer och relevanta datum om dessa angivits. En fullständig förfrågan skickas också till Din e-postadress och finns tillhanda i Ditt konto hos HomeAway Sweden.

 

Inställningar för SMS Service

Logga in Dig på Ditt fastighetsägarkonto och välj önskad annons. Välj att redigera annons och välj fliken Kontakt. Fyll i mobilnummer utan nolla och aktivera tjänsten för SMS. Glöm inte att spara!