HomeAways översättingstjänst


International Advertising

 

 

I Ditt HomeAway Sweden ABONNEMANG publiceras Din fastighetsannons gratis på ytterligare mer än 20 av HomeAways marknadsledande webbsidor världen över i bland annat Europa, Amerika, Sydamerika och Australien.

 

 

 

 

GRATIS ÖVERSÄTTNING

För att våra kunder ska få maximal utdelning av sin internationella annonsering, har vi en Översättningstjänst tillgänglig. Denna gratistjänst (Google Translate) översätter automatiskt Din StandardAnnons till det relevanta lokala språket för att även ge internationella hyresgäster mer detaljerad information om Din fastighet och på detta sättet öka antalet förfrågningar.

 

 

Hur HomeAways översättningstjänst fungerar

Med hjälp avd HomeAways automatiska översättningstjänst blir Dina grundläggande fastighetsdetaljer, kostnader, kalender och bilder blir alltid automatiskt uppdaterade även på våra internationella webbsidor i och med varje uppdatering Du genomför på Din HomeAway Sweden annons.

 

 

Så här fungerar det:

  • Vi översätter automatiskt Din annons till det lokala, internationella språket på vilket vår systersida annonseras
  • Varje gång Du uppdaterar Din svenska text, kommer Din fastighetstext automatiskt att skickas för omöversättning till de lokala, relevanta språken
  • Vi återpublicerar automatiskt Din uppdaterade annons på våra internationella sidor inom 24 timmar
  • Du kan välja att avsluta abonnemanget för översättningstjänsten. Vänligen se instruktioner nedan.

 

 

Hur Du förbättrar kvaliteten på Din gratisöversättning

Om Du vill förbättra kvaliteten på den maskinella översättningen utan att behöva översätta den själv, finns det några enkla saker Du kan tänka på vid skrivandet eller redigerandet av den svenska versionen av Din annons:

  • Var noga med att undvika skrivfel, stavfel och felaktig grammatik
  • Undvik att spara tecken genom att radera mellanrum mellan meningar - detta skapar en fortgående sträng av text som inte kan förstås av översättningstjänsten
  • Undvik användande av slang och talspråk
  • Användande av VERSALER, förkortningar och akronomer kan vara förvirrande för översättningstjänsten, därför vänligen undvik dessa
  • Använd alltid Stor Bokstav för egennamn såsom namnen på unika personer, händelser och platser. Detta kommer hjälpa översättningstjänsten avgöra om ett namn ska översättas till målspråket
  • Undvik användning av långa meningar, det kan vara svårt för översättningstjänsten att förstå innehållet i Din beskrivning

 

 

Hur Du skriver Dina egna översättningar eller köper en professionell översättning

Som med nästintill alla maskinella översättningar vet vi att en sådan inte är perfekt och erbjuder Dig därför möjligheten att ta bort användandet av översättningstjänsten och istället skriva Din egen beskrivning på det lokala relevanta språket Du väljer.

VÄNLIGEN NOTERA När Du väl har avskrivit Dig tjänsten för ett specifikt språk kan Du inte välja att återuppta denna vid ett senare tillfälle!