FLERA BOSTADSENHETER
Annonsera upp till 5 bostadsenheter


Multiple Units Om Du har en fastighet med separata uthyrningsenheter inom samma byggnad eller komplex, erbjuder vårt ”Multi Unit” val ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att annonsera alla Dina bostadsenheter på HomeAway Sweden

Vid annonsering av flera bostadsenheter kommer varje enhet visas individuellt inom samma sökresultat och länkas samman med huvudannonsen så att Dina enheter ges maximal exponering


 

För att lägga till flera bostadsenheter, vänligen följ dessa enkla steg:

   
Logga in Dig på Ditt fastighetsägarkonto och välj önskad annons. Under fliken annonsinformation kan Du sedan klicka på länken för flera bostadsenheter för att göra en beställning.

VÄNLIGEN NOTERA Extra bostadsenheter kan bara läggas till Ditt abonnemangspaket som en extrabeställning efter det att Din annons finns publicerad online eller när Din annons ska förnyas